Studijní oddělení
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Úřední hodiny

 • všechny referentky studijního oddělení sídlí v budově Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)

 • Úřední hodiny studijního oddělení v akademickém roce 2014/2015

  Po: 13,30 - 16,30, Út: 9,00 - 11:00, St: 13,30 - 15:30, : 9:00 - 11:00

  Z důvodu konání bakalářských promocí budu úřední hodiny studijního oddělení

  ve dnech 15. - 17. 10. 2014 ZRUŠENY

 • Upozornění: Studijní oddělení nevylučuje operativní změny úředních hodin v případech řešení naléhavých a neodkladných záležitostí.

  Mimo úřední hodiny je možná návštěva studijního oddělení pouze v urgentním případě - po stanovení přesného termínu referentkou dle daného oboru (potvrzené emailem). U absolventů, kteří si nepřevzali diplom na promoci - je nutné stanovit náhradní termín převzetí diplomu a to nejméně jeden den před převzetím diplomu (po písemné domluvě emailem s referentkou dle daného oboru).


 • Pavlína Jirsová: nemoc

  Ivana Kabátková : 22.-23.10.2014 - dovolená

  Pavel Kot : 27.-31.10 - dovolená

  Jana Háková: 27. a 29. 10. 2014 - dovolená

  Martina Hykešová 27. 10. 2014 - dovolená

  Marcela Navrátilová 27. 10. 2014 - dovolená

 • Zápis do 1. ročníku na akademický rok 2014/2015

Kontakty


Vedoucí


Telefon

E-mail

Místnost

Pavlína Jirsová

Vedoucí studijního oddělení

222 112 281

209

Jednotlivé referentky:

Obor:

Štěpánka Hyklová

B: Ekonomie; Marketingová komunikace a public relations

N: Ekonomie

222 112 241

211

Alena Stará

Bc: Žurnalistika prezenční

Mgr: Mediální studia kombinovaná

Bc: Mediální studia kombinovaná


222 112 230

210

Paulína Šimorová
Mgr: Žurnalistika; Mediální studia - prezenční studium

Poplatky za studium

222 112 276

117

Ing. Jana Háková


B: Sociologie a sociální antropologie, Sociologie a sociální politika

N: Sociologie; Veřejná a sociální politika

+ účelová stipendia, vládní stipendia

222 112 239

219

Ivana KabátkováB: Politologie a mezinárodní vztahy

N: Mezinárodní vztahy; Politologie, Bezpečnostní studia

+ zdravotní pojištění studentů

222 112 234

220

Jana Vokatá

B: Mezinárodní teritoriální studia,

Česko-německá studia, Teritoriální studia - kombinované studium, Soudobé dějiny - kombinované studium

N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Ruská a východoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia

+akreditace

222 112 238

211

Mgr. Marcela Navrátilová


Doktorské studijní programy

celoživotní vzdělávání

Rigorozní řízení

222 112 237

205

Bc. Martina Hykešová, DiS.

Doktorské studijní programy

U3V, doktorská stipendia, účelová stipendia pro doktorandy

222 112 224

205

Ing. Pavel Kot

Studijní informační systém (SIS) - přijímací řízení, phd modul, stipendia, hodnocení výuky, rozvrhy (platí od října 2014)

222 112 203,218

019

Jan Zavřel

Studijní informační systém (SIS) - studijní plány, harmonogram, studentské práce, zkoušky, státnice (platí od října 2014)

222 112 207,218

019

PhDr.Veronika Trestrová

Koordinátor pro studenty se specifickými potřebami.

222 112 256

Frequently Asked Questions-SIS

Vysvětlivky: B=bakalářské studium; N= navazující magisterské studium

Proděkani pro studium


Jméno

Pracoviště

Telefon

E-mail

proděkan pro studijní záležitosti

PhDr. Ing. Petr Soukup

Hollar, č. 209

222 112 201

proděkanka pro PGS a další formy vzdělávání

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Opletalova, č. 408

222 112 310,

315Studijní oddělení

Úřední hodiny

Kontakty


Vedoucí


Telefon

E-mail

Místnost

Pavlína Jirsová

Vedoucí studijního oddělení

222 112 281

209

Jednotlivé referentky:

Obor:

Štěpánka Hyklová

B: Ekonomie; Marketingová komunikace a public relations

N: Ekonomie

222 112 241

211

Alena Stará

Bc: Žurnalistika prezenční

Mgr: Mediální studia kombinovaná

Bc: Mediální studia kombinovaná


222 112 230

210

Paulína Šimorová
Mgr: Žurnalistika; Mediální studia - prezenční studium

Poplatky za studium

222 112 276

117

Ing. Jana Háková


B: Sociologie a sociální antropologie, Sociologie a sociální politika

N: Sociologie; Veřejná a sociální politika

+ účelová stipendia, vládní stipendia

222 112 239

219

Ivana KabátkováB: Politologie a mezinárodní vztahy

N: Mezinárodní vztahy; Politologie, Bezpečnostní studia

+ zdravotní pojištění studentů

222 112 234

220

Jana Vokatá

B: Mezinárodní teritoriální studia,

Česko-německá studia, Teritoriální studia - kombinované studium, Soudobé dějiny - kombinované studium

N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Ruská a východoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia

+akreditace

222 112 238

211

Mgr. Marcela Navrátilová


Doktorské studijní programy

celoživotní vzdělávání

Rigorozní řízení

222 112 237

205

Bc. Martina Hykešová, DiS.

Doktorské studijní programy

U3V, doktorská stipendia, účelová stipendia pro doktorandy

222 112 224

205

Ing. Pavel Kot

Studijní informační systém (SIS) - přijímací řízení, phd modul, stipendia, hodnocení výuky, rozvrhy (platí od října 2014)

222 112 203,218

019

Jan Zavřel

Studijní informační systém (SIS) - studijní plány, harmonogram, studentské práce, zkoušky, státnice (platí od října 2014)

222 112 207,218

019

PhDr.Veronika Trestrová

Koordinátor pro studenty se specifickými potřebami.

222 112 256

Frequently Asked Questions-SIS

Vysvětlivky: B=bakalářské studium; N= navazující magisterské studium

Proděkani pro studium


Jméno

Pracoviště

Telefon

E-mail

proděkan pro studijní záležitosti

PhDr. Ing. Petr Soukup

Hollar, č. 209

222 112 201

proděkanka pro PGS a další formy vzdělávání

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Opletalova, č. 408

222 112 310,

315