Září 2014
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Připojte se k nám!
Google Apps

Rádi bychom vám ještě jednou připomenuli, že k pondělku, 22. 9. 2014 přechází naše fakulta s emailovým řešením na Google Apps.


Od této chvíle budete moci plnohodnotně pracovat s těmito novými nástroji.


Dovolujeme si vás upozornit, že v pondělí (22.9.2014) může nastat situace, kdy se nebudete moci přihlásit k účtu. V takovém případě si změńte heslo do CASu (http://cas.cuni.cz) a nebo kontaktujte IT oddělení pro jeho resetování.

Heslo musí mít minimálně 8 znaků!


Harmonogram přechodu vašeho emailu na Google Apps

 • Dnes v pátek 19. 9. 2014 od 18:00 hod do pondělí 22. 9. 2014 do 5:00 hod budeme migrovat vaše data - emaily ze stávající služby Kerio -  do nového účtu služby Google Apps (extrémně velké mailové schránky - desetitisíce zpráv se mohou migrovat až do pondělního večera). Migrovat se začínají emaily od nejnovějších zpráv ke starším, zachována bude struktura vašich emailových schránek, složky, atd.

 • Během víkendu vás žádáme o následující kroky:

 • V tomto čase už nebudete mít přístup do vaší staré schránky (Kerio), ale budete moci již přistupovat do nového Gmailu (skrz webový prohlížeč na adrese www.google.com).

 • Vaše přihlašovací jméno do nového prostředí - Google Apps je ve formátu čísla (loginu) do CASu (ID číslo na vaší ITIC kartě pod fotografií) - XXXXXXXX@fsv.cuni.cz

 • Heslo pro přihlášení je shodné s vaším heslem pro přihlášení do CASu.

 • V přechodném období (o víkendu) v prostředí Google Apps (Gmail) nevytvářejte nové štítky a se štítky, které se vám objeví ve vašem Gmailu v průběhu migrace nemanipulujte - nemažte je, ani nepřesouvejte. Pořádek si ve své nové schránce začněte dělat až po definitivním skončení migrace.

 • Vaše současná e-mailová adresa bude fungovat bez omezení dál pro zajištění vaší dosažitelnosti.

 • Zároveň jsme zavedli nový systém adres, což znamená, že každému přibyla nová adresa ve tvaru jmeno.prijmeni@fsv.cuni.cz

 • v případě jakýchkoliv problému se obraťte na podporu google@fsv.cuni.cz

 • V den přechodu 22. 9. 2014 budou pracovníci IT, případně tzv. Google Guides (vaši kolegové, kteří přešli na Google Apps o něco dříve) připraveni vám pomoci s prvními kroky v Google Apps. Jejich seznam najdete zde.

 • Rovněž budeme připraveni zodpovědět jakékoliv vaše dotazy na: google@fsv.cuni.cz.


Doporučujeme vám také sledovat stránky http://civt.fsv.cuni.cz.


Turnikety ve vstupním prostoru budovy Hollar

Ve vstupním prostoru budovy Hollaru budou v blízké době instalovány turnikety (k jejich zprovoznění dojde až v průběhu zimy).

Primárním účelem instalace těchto turniketů je bezpečnost. Bezpečnost studentů, zaměstnanců, návštěvníků budovy. K tomuto dlouho diskutovanému kroku nás přivedlo několik událostí. Tou hlavní je loňský výbuch v Hollaru, kdy se jako největší problém ukázala být nikoliv blesková evakuace budovy, ale následné zjišťování, zda ještě někdo v budově nezůstal. Druhým, dlouhodobým problémem jsou stále se opakující krádeže v budově. Hollar je budova v centru města a bohužel trpí opakovanými nájezdy zlodějů a narkomanů, ztrácejí se věci z kanceláří, učeben, výplaty, peníze i hmotný majetek. Turniket u vchodu je věcí, která vrátnému umožní omezit vstup potenciálně podezřelým existencím. Což ovšem nesmí nijak omezit možnost volného přístupu do budovy, který nicméně může být podmíněn nějakou autorizací (relevantní odpovědí na otázku "Kam jdete?" - "Na studijní oddělení", "Za Oživme Hollar do garáží!", popř. v krajním případě prokázáním totožnosti). V neposlední řadě je argumentem pro turniket výrazně lepší možnost pojištění budovy, čímž se opět vracíme k loňskému výbuchu, havárii vody (zde dodnes netušíme, zda šlo o havárii, či zda vodu někdo nechal vytékat úmyslně), a opakovaným krádežím.

Co bude turniket znamenat pro studenty? Nezajímá nás, kolik času tráví ten který student v budově, v jakém vztahu je tento čas k jeho studiu. Kontrola plnění studijiních povinností je věcí každého konkrétního pedagoga a s turniketem nemá nic společného. Turniket bude registrovat pouze počet osob / studentů  přítomných v budově, nikoliv jejich jména, či způsob, jakým tráví čas v budově. Klávesnice u zadního vchodu (s volbami oběd, lékař, atd.) je určena výhradně pro zaměstnance.

Pro zaměstnance bude turniket fungovat jako klasické "píchačky", bude registrovat jejich přítomnost v budově, tzn. věc fungující na řadě jiných vysokých škol a standard v komerční sféře.

Pro návštěvy nebude turniket představovat žádnou překážku pro vstup do budovy, kromě možnosti případné kontroly. Na fungování studentského klubu Oživme Hollar nebude mít toto opatření žádný vliv.Grantová agentura UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.


Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.


Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.


Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

Studijní pobyty v zahraničí (Čína)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na East China University of Political Science and Law v Šanghaji, Čína. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html#3
Upozornění pro studenty

Před návštěvou studijního oddělení si vytiskněte a vyplňte potvrzení o studiu. Výrazně tak zkrátíte "dobu odbavení". Potvrzení o studiu najdete v modulu osobní údaje v sekci ostatní.


Již nyní můžete požádat o kontrolu studijních povinností prostřednictvím studijního informačního systému viz manuál na stránce http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273-version1-manual_kontroly_2013.pdf. Bez této kontroly nebude možná registrace k předmětům.
Fond mobility UK

OZS informuje  o možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334.htmlStudijní pobyty v zahraničí (mezifakultní dohody)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Izraeli, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html#3Fulbrightova stipendia

OZS upozorňuje na možnost stipendií Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2015/16 a pro stipendisty z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2014/2015. Více informací najdete v přiloženém dokumentu.
Soutěž Erasmus Label 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Co mi Erasmus dal a vzal". Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti. Vítězové soutěže budou oceněni.


Více informací a podmínky soutěže naleznete na webových stránkách http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/erasmus-label-2014-na-tema-co-mi-erasmus-dal-a-vzal/


Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd