Červen 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Připojte se k nám!
ERASMUS+ 2015/2016

Nabídka praktických stáží v rámci programu Erasmus+: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2444.html
Studijní oddělení

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6.Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministrerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html.Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti
Kabinet jazykové přípravy

Intenzivní přípravný kurz francouzštiny

Milí studenti, zájemci o kurz obecné francouzštiny v ak. r. 2015/16 Kabinet jazykové přípravy FSV UK Vám nabízí TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ FRANCOUZŠTINY, kde si můžete před začátkem akademického roku zopakovat a usouvztažnit své znalosti z francouzského jazyka a lépe se tak připravit na vstupní test do kurzu obecné francouzštiny, který je podmínkou pro zapsání předmětu JLB035.

Kurz se bude konat v září před zahájením výuky 14.9.-18.9. 2015 v učebně 3018 (Jinonice, 3.p.) vždy od 8.30. (do 13.00., v pátek do 12.00). Kurz je hrazen z prostředků KJP. Počet míst je omezen (min. 8, max. 25 studentů), přihlašte se na adrese ladabosak@mymail.cz Více informací najdete v příloze.
Startovací byty

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově v Praze. Bližší informace o této zajímavé nabídce, určené pro mladé akademické a vědecké pracovníky, naleznete v příloze. Žádosti posílejte k rukám děkana FSV UK, PhDr. Jakuba Končelíka, Ph.D., do 25. září 2015.
Přijímací řízení na ak. rok 2015/2016

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016 naleznete na odkazu

https://docs.google.com/document/d/1eof5FPNQBzbxSoWMpsItbPDqmDObvNV-27i4yKHWcB4/edit

Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd