Opatření děkana č. 12/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 12/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2009


Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009


Účinnost:

20.4. 2009V Praze dne 20.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakulty
S odvoláním na § 218 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce vydávám tento pokyn k čerpání dovolené v roce 2009:

 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpání minimálně čtyř týdnů dovolené za rok 2009 (pokud na ně zaměstnanci vznikl nárok):


  1. všichni zaměstnanci (včetně akademických pracovníků) musí vyčerpat minimálně dva týdny dovolené v průběhu měsíce července a srpna 2009 a další dva týdny dovolené do konce roku 2009,

  2. dovolená se čerpá podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou v období určeném v tomto opatření.

   Plán dovolených vypracují ředitelé institutů, vedoucí součástí a oddělení děkanátu nejpozději do 22.5. 2009 a předají k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2009.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené, resp. čtyři týdny u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31.12.2010.


 4. Tento pokyn se netýká zaměstnanců podle § 217 odst. 4 zákoníku práce.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 6. Vedoucí pracovišť odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto pokynem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 12/2009

Opatření děkana č. 12/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2009


Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009


Účinnost:

20.4. 2009V Praze dne 20.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakulty
S odvoláním na § 218 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce vydávám tento pokyn k čerpání dovolené v roce 2009:

 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpání minimálně čtyř týdnů dovolené za rok 2009 (pokud na ně zaměstnanci vznikl nárok):


  1. všichni zaměstnanci (včetně akademických pracovníků) musí vyčerpat minimálně dva týdny dovolené v průběhu měsíce července a srpna 2009 a další dva týdny dovolené do konce roku 2009,

  2. dovolená se čerpá podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou v období určeném v tomto opatření.

   Plán dovolených vypracují ředitelé institutů, vedoucí součástí a oddělení děkanátu nejpozději do 22.5. 2009 a předají k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2009.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené, resp. čtyři týdny u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31.12.2010.


 4. Tento pokyn se netýká zaměstnanců podle § 217 odst. 4 zákoníku práce.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 6. Vedoucí pracovišť odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto pokynem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty