Opatření děkana č. 10/2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 10/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 10/2009


Název:

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Účinnost:

1. dubna 2009V Praze dne 1. dubna 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Vyučující jazyk :

angličtina

Délka pobytu :

14 dnů

Forma ukončení :

vědomostní text a písemná práce

Způsob ukončení :

certifikát o absolvování, 12 kreditů ECTS


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace a výše uvedených podmínek, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 777,- EUR za osobu a pobyt.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření děkana č. 10/2009

Opatření děkana č. 10/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 10/2009


Název:

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Účinnost:

1. dubna 2009V Praze dne 1. dubna 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Vyučující jazyk :

angličtina

Délka pobytu :

14 dnů

Forma ukončení :

vědomostní text a písemná práce

Způsob ukončení :

certifikát o absolvování, 12 kreditů ECTS


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace a výše uvedených podmínek, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 777,- EUR za osobu a pobyt.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení