Doplnění informace ekonomického oddělení k novému zákonu o nemocenském pojištění
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Předkládání dokladů pro výpočet náhrady mzdy


Náhrada mzdy se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenském, a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po předložení příslušných dokladů.


Příslušné doklady pro výpočet náhrady mzdy je zaměstnanec povinen předat do mzdové účtárny nejpozději do 30. dne měsíce, za který se zpracovávají mzdy, aby tato náhrada mohla být v řádném výplatním termínu vyplacena.


V Praze dne 17. března 2009
Doplnění informace ekonomického oddělení k novému zákonu o nemocenském pojištění


Předkládání dokladů pro výpočet náhrady mzdy


Náhrada mzdy se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenském, a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po předložení příslušných dokladů.


Příslušné doklady pro výpočet náhrady mzdy je zaměstnanec povinen předat do mzdové účtárny nejpozději do 30. dne měsíce, za který se zpracovávají mzdy, aby tato náhrada mohla být v řádném výplatním termínu vyplacena.


V Praze dne 17. března 2009