Opatření děkana č. 7/2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 7/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2009


Název:

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ


Účinnost:

16.3.2009V Praze dne 10. března 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři.


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, stanovuji ceny za pronájem takto :


Pronájem studia

2 500,- Kč/hod.

Pronájem učebny

1 500,- Kč/hod.

Pronájem učebny a studia

3 000,- Kč/hod.

Technický dozor pracovníků fakulty při pronájmu

185,- Kč/hod./pracovník


Ceny jsou stanoveny bez DPH.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření děkana č. 7/2009

Opatření děkana č. 7/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2009


Název:

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ


Účinnost:

16.3.2009V Praze dne 10. března 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři.


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, stanovuji ceny za pronájem takto :


Pronájem studia

2 500,- Kč/hod.

Pronájem učebny

1 500,- Kč/hod.

Pronájem učebny a studia

3 000,- Kč/hod.

Technický dozor pracovníků fakulty při pronájmu

185,- Kč/hod./pracovník


Ceny jsou stanoveny bez DPH.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení