Opatření děkana č. 5/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 5/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 5/2009Název:


Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009


Účinnost:

1.3.2009V Praze dne 27. února 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2008 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů hrazených ze státního rozpočtu tak i mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2009 jsou stanovena tato procentaprovozní režie

9 %

správní režie

9 %Pro výpočet režií do zpracovávané kalkulace jsou používány přímé náklady celkem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření děkana č. 5/2009

Opatření děkana č. 5/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 5/2009Název:


Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009


Účinnost:

1.3.2009V Praze dne 27. února 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2008 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů hrazených ze státního rozpočtu tak i mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2009 jsou stanovena tato procentaprovozní režie

9 %

správní režie

9 %Pro výpočet režií do zpracovávané kalkulace jsou používány přímé náklady celkem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení