Opatření děkana č. 4/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 4/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2009


Název:

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII


Účinnost:

9. února 2009Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
V Praze dne 6. února 2009Na základě zpracované kalkulace nákladů stanovuji ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X aXII takto:


Studia Territorialia IX

220,- Kč/kus vč. DPH

Studia Territorialia X

170,- Kč/kus vč. DPH

Studia Territorialia XII

85,- Kč/kus vč. DPH.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 4/2009

Opatření děkana č. 4/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2009


Název:

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII


Účinnost:

9. února 2009Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
V Praze dne 6. února 2009Na základě zpracované kalkulace nákladů stanovuji ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X aXII takto:


Studia Territorialia IX

220,- Kč/kus vč. DPH

Studia Territorialia X

170,- Kč/kus vč. DPH

Studia Territorialia XII

85,- Kč/kus vč. DPH.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty