Opatření děkana č. 2 /2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 2 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 2 /2009


Název:

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytůÚčinnost:

1.2.2009V Praze dne 29.1.2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V souladu s čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK FSV může děkan absolventům studijních pobytů, kteří se přihlásí do řádného studia, prominout přijímací zkoušku za předpokladu, že absolvent splní tyto podmínky:


  1. hlásí se ke studiu do studijního programu/studijního oboru, v němž absolvoval alespoň rok studijního pobytu

  2. absolvoval garantem předepsané zkoušky a nebyl v žádné zkoušce hodnocen stupněm horším než “výborně” nebo “velmi dobře”

  3. podá si žádost o prominutí přijímací zkoušky v termínu do 30. 6. 2009 s řádně doloženými studijními povinnostmi splněnými v rámci studijního pobytu.


Pokud žadatel vyhoví těmto podmínkám a děkan jeho žádosti vyhoví, je žadatel přijat ke studiu.


Uchazeče, kteří nesplnili některou z uvedených podmínek a – c, nelze podle tohoto pokynu, přijmout bez přijímací zkoušky.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního odděleníOpatření děkana č. 2 /2009

Opatření děkana č. 2 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 2 /2009


Název:

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytůÚčinnost:

1.2.2009V Praze dne 29.1.2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V souladu s čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK FSV může děkan absolventům studijních pobytů, kteří se přihlásí do řádného studia, prominout přijímací zkoušku za předpokladu, že absolvent splní tyto podmínky:


  1. hlásí se ke studiu do studijního programu/studijního oboru, v němž absolvoval alespoň rok studijního pobytu

  2. absolvoval garantem předepsané zkoušky a nebyl v žádné zkoušce hodnocen stupněm horším než “výborně” nebo “velmi dobře”

  3. podá si žádost o prominutí přijímací zkoušky v termínu do 30. 6. 2009 s řádně doloženými studijními povinnostmi splněnými v rámci studijního pobytu.


Pokud žadatel vyhoví těmto podmínkám a děkan jeho žádosti vyhoví, je žadatel přijat ke studiu.


Uchazeče, kteří nesplnili některou z uvedených podmínek a – c, nelze podle tohoto pokynu, přijmout bez přijímací zkoušky.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení