Nový zákon o nemocenském pojištění
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění  č. 187/2006 Sb. Přijetí tohoto zákona s sebou nese řadu změn, z nichž některé uvádíme:


 1. Nemocenské nově náleží až od 15. kalendářního dne. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti nebo karantény bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci  náhradu mzdy. Tato náhrada bude poskytována  za pracovní  dny, jen v době trvání pracovního vztahu a bude náležet  od čtvrtého pracovního dne, při karanténě od 1 pracovního dne. Peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné budou náležet ode dne vzniku.


 2. Všechny dávky nemocenského pojištění ( nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné…) budou vyplácet POUZE okresní správy sociálního  zabezpečení – v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení.


 3. Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový doklad o pracovní neschopnosti, který se skládá ze 6 dílů. Jednotlivé části jsou oboustranné a je třeba pečlivě vyplnit příslušné  údaje na zadní straně dokladu o pracovní neschopnosti ( číslo účtu pro zaslání částky nemocenského, podepsat doklad o pracovní neschopnosti, apod.)  Nárok na nemocenské dávky výše uvedeným dokladem bude zaměstnanec uplatňovat u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel k dokladu o neschopnosti přiloží přehled o příjmech a vyloučených dobách zaměstnance a doručí správě sociálního zabezpečení. Správa sociálního zabezpečení poskytne nemocenské dávky na základě dokladu o počátku a ukončení pracovní neschopnosti nebo dokladu o počátku a lístku na peníze ( potvrzení o trvání pracovní neschopnosti) k pracovní neschopnosti.


 4. Od 1 ledna 2009  může zaměstnavatel v době, kdy vyplácí práceneschopnému náhradu mzdy kontrolovat dodržování stanoveného léčebného režimu nebo o to může požádat správu sociálního zabezpečení. Pokud dojde k porušení léčebného režimu, může mu správa sociálního zabezpečení nemocenské dávky snížit nebo zcela odebrat, stejně může postupovat i zaměstnavatel.


 5. Dávky nemocenského pojištění – denní vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění


  • Částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90%

  • Částka od 786 Kč do 1178 Kč se bude počítat ze 60%

  • Částka od 1178 Kč do 2356 Kč se započítává z 30%


 6. Redukční hranice hodinové -  pro náhrady mzdy


  • První RH  činí 786 x 0.175 = 137,55 Kč

  • Druhá RH činí 1178 x 0,175 = 206,15 Kč

  • Třetí RH činí 2356 x 0,175 = 412,30 KčPodrobnější informace k výše uvedené problematice lze nalézt v Zákoníku práce, v zákoně o nemocenském pojištění a na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni materialy/.
Zpracovala : Rendlová Pavlína, mzdová účetní FSV UK

Dne: 13. ledna 2009

Nový zákon o nemocenském pojištění


Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění  č. 187/2006 Sb. Přijetí tohoto zákona s sebou nese řadu změn, z nichž některé uvádíme:


 1. Nemocenské nově náleží až od 15. kalendářního dne. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti nebo karantény bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci  náhradu mzdy. Tato náhrada bude poskytována  za pracovní  dny, jen v době trvání pracovního vztahu a bude náležet  od čtvrtého pracovního dne, při karanténě od 1 pracovního dne. Peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné budou náležet ode dne vzniku.


 2. Všechny dávky nemocenského pojištění ( nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné…) budou vyplácet POUZE okresní správy sociálního  zabezpečení – v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení.


 3. Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový doklad o pracovní neschopnosti, který se skládá ze 6 dílů. Jednotlivé části jsou oboustranné a je třeba pečlivě vyplnit příslušné  údaje na zadní straně dokladu o pracovní neschopnosti ( číslo účtu pro zaslání částky nemocenského, podepsat doklad o pracovní neschopnosti, apod.)  Nárok na nemocenské dávky výše uvedeným dokladem bude zaměstnanec uplatňovat u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel k dokladu o neschopnosti přiloží přehled o příjmech a vyloučených dobách zaměstnance a doručí správě sociálního zabezpečení. Správa sociálního zabezpečení poskytne nemocenské dávky na základě dokladu o počátku a ukončení pracovní neschopnosti nebo dokladu o počátku a lístku na peníze ( potvrzení o trvání pracovní neschopnosti) k pracovní neschopnosti.


 4. Od 1 ledna 2009  může zaměstnavatel v době, kdy vyplácí práceneschopnému náhradu mzdy kontrolovat dodržování stanoveného léčebného režimu nebo o to může požádat správu sociálního zabezpečení. Pokud dojde k porušení léčebného režimu, může mu správa sociálního zabezpečení nemocenské dávky snížit nebo zcela odebrat, stejně může postupovat i zaměstnavatel.


 5. Dávky nemocenského pojištění – denní vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění


  • Částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90%

  • Částka od 786 Kč do 1178 Kč se bude počítat ze 60%

  • Částka od 1178 Kč do 2356 Kč se započítává z 30%


 6. Redukční hranice hodinové -  pro náhrady mzdy


  • První RH  činí 786 x 0.175 = 137,55 Kč

  • Druhá RH činí 1178 x 0,175 = 206,15 Kč

  • Třetí RH činí 2356 x 0,175 = 412,30 KčPodrobnější informace k výše uvedené problematice lze nalézt v Zákoníku práce, v zákoně o nemocenském pojištění a na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni materialy/.
Zpracovala : Rendlová Pavlína, mzdová účetní FSV UK

Dne: 13. ledna 2009