Opatření děkana č.1 /2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.1 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2009


Název:

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

Dodatek č. 12 k pokynu děkana FSV č. 2/98


Účinnost:

1.1.2009
V Praze dne 29.12. 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyS účinností od 1. ledna 2009 se vyhláškou č. 451/2008 MPSV mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel   průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto


Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

na:


3,90 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmotbenzin 91 O Speciál

26,30 Kč / 1 litr

benzin 95 O Natural

26,80 Kč / 1 litr

benzin 98 O Super Plus

29,00 Kč / 1 litr

motorová nafta

28,50 Kč / 1 litrTuzemské  stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2009 jsou stanoveny v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 163 odst. 1 zákoníku práce a pro zaměstnance FSV jsou stanoveny takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin

60 Kč

Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin

92 Kč

Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin

144 Kč


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost: Jana  Bludská

vedoucí ekonomického oddělení
Opatření děkana č.1 /2009

Opatření děkana č.1 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2009


Název:

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

Dodatek č. 12 k pokynu děkana FSV č. 2/98


Účinnost:

1.1.2009
V Praze dne 29.12. 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyS účinností od 1. ledna 2009 se vyhláškou č. 451/2008 MPSV mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel   průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto


Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

na:


3,90 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmotbenzin 91 O Speciál

26,30 Kč / 1 litr

benzin 95 O Natural

26,80 Kč / 1 litr

benzin 98 O Super Plus

29,00 Kč / 1 litr

motorová nafta

28,50 Kč / 1 litrTuzemské  stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2009 jsou stanoveny v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 163 odst. 1 zákoníku práce a pro zaměstnance FSV jsou stanoveny takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin

60 Kč

Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin

92 Kč

Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin

144 Kč


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost: Jana  Bludská

vedoucí ekonomického oddělení