Opatření děkana č. 28 /2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 28 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 28 /2008


Název:

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programuÚčinnost:

1. 1. 2009V Praze dne 1. 12. 2008


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


UK Fakulta sociálních věd uvádí do souladu Stipendijní řád Fakulty sociálních věd se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, který má platnost od 13. října 2008.

Z tohoto důvodu se s platností od 1. ledna 2009 upravuje výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského studia následovně:


ročník

stipendium v Kč před navýšením

stipendium v Kč po navýšení

1.

5.750,-

6.050,-

2.

7.500,-

8.000,-

3.

8.500,-

9.000,

4.

8.500,-

10.000,-


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

proděkanka pro doktorská studia


Opatření děkana č. 28 /2008

Opatření děkana č. 28 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 28 /2008


Název:

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programuÚčinnost:

1. 1. 2009V Praze dne 1. 12. 2008


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


UK Fakulta sociálních věd uvádí do souladu Stipendijní řád Fakulty sociálních věd se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, který má platnost od 13. října 2008.

Z tohoto důvodu se s platností od 1. ledna 2009 upravuje výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského studia následovně:


ročník

stipendium v Kč před navýšením

stipendium v Kč po navýšení

1.

5.750,-

6.050,-

2.

7.500,-

8.000,-

3.

8.500,-

9.000,

4.

8.500,-

10.000,-


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

proděkanka pro doktorská studia