Opatření děkana č.26/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 26/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 26/2008


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2008
V Praze dne 15. října 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Příkaz k provedení inventury majetku UK FSVPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2008.


Zahájení fyzické inventury

1. listopadu 2008

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2008


Vyhotovení zápisu a  proúčtování rozdílů

15. ledna 2009


Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

15. ledna 2009

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

30. ledna 2009


Předložení tabulky o provedených inventurách podle jednotlivých

účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventariz. rozdílů 

30. ledna 2009Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2009
Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2008“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

děkan fakulty


Přílohy :

Jmenování komisí

Opatření k provádění inventarizacíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EOOpatření děkana č.26/2008

Opatření děkana č. 26/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 26/2008


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2008
V Praze dne 15. října 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Příkaz k provedení inventury majetku UK FSVPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2008.


Zahájení fyzické inventury

1. listopadu 2008

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2008


Vyhotovení zápisu a  proúčtování rozdílů

15. ledna 2009


Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

15. ledna 2009

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

30. ledna 2009


Předložení tabulky o provedených inventurách podle jednotlivých

účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventariz. rozdílů 

30. ledna 2009Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2009
Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2008“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

děkan fakulty


Přílohy :

Jmenování komisí

Opatření k provádění inventarizacíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO