Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí, která již nejsou v platnosti

2016

Opatření děkana


Opatření děkana 23/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Opatření děkana č. 18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Opatření děkana č. 10/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 6/2016

Organizace pracovních cest na FSV UK


Opatření děkana č. 5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016


Opatření děkana č. 1/2016

Rozpočtové provizórium2015

Opatření děkanaOpatření děkana č. 33/2015

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK


Opatření děkana č. 30/2015

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015


Opatření děkana č. 28/2015

Pokyny k účetní závěrce za rok 2015


Opatření děkana č. 27/2015

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 26/2015

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 25/2015

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 24/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 21/2015

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015


Opatření děkana č. 20/2015

Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 17/2015

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015


Opatření děkana č. 16/2015

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2015


Opatření děkana č. 15/2015

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 9/2015

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 3/2015

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest


Opatření děkana č. 2/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 7/2015

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání - Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 1/2015

Rozpočtové provizórium2014

Opatření děkana


Opatření děkana č. 39/2014

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014


Opatření děkana č. 36/2014

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 35/2014

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 34/2014

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 33/2014

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana č. 32/2014

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 29/2014

Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 26/2014

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 24/2014

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014


Opatření děkana č. 22/2014

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 21/2014

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 19/2014

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of study-related fees for the academic year of 2014/2015 in accordance with §58 of the Law on universities no.111/1998 coll. - study-related fees


Opatření děkana č. 18/2014

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 15/2014

Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 14/2014

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UK


Opatření děkana č. 11/2014

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 10/2014

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 9/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání, Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 8/2014

Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 7/2014

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014


Opatření děkana č. 5/2014

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 3/2014

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014


Opatření děkana č. 2/2014

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2014

Rozpočtové provizórium

2013

Opatření děkana


Opatření děkana č. 38/2013

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 34/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS


Opatření děkana č. 33/2013

Spisový a skartační řád FSV UK


Opatření děkana č. 31/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 30/2013

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 29/2013

Postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 28/2013

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2013

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013


Opatření děkana č. 22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 21/2013

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 18/2013

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana č. 16/2013

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání – Letní škola IKSŽ 2013


Opatření děkana č. 15/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Pratur 2013 – Letní škola IMS


Opatření děkana č. 14/2013

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 13/2013

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 12/2013

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 11/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 9/2013

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013


Opatření děkana č. 8/2013

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření děkana č. 7/2013

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 6/2013

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 4/2013

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 3/2013

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013


Opatření děkana č. 2/2013

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2013

Rozpočtové provizorium2012

Opatření děkana


Opatření děkana č. 56/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 54/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 52/2012

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS


Opatření děkana č. 49/2012

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012


Opatření děkana č. 48/2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Opatření děkana č. 43/2012

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 42/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  Projekt –PM : Navazující kurz personálního managementu


Opatření děkana č. 41/2012

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 40/2012

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 39/2012

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd


Opatření děkana č. 37/2012

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“


Opatření děkana č. 36/2012

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012


Opatření děkana č. 35/2012

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Opatření děkana č. 34/2012

Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees


Opatření děkana č. 33/2012

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 32/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 31/2012

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost


Opatření děkana č. 30/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 29/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 27/2012

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2012

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 18/2012

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 16/2012

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/201 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 15/2012

Stanovení ceny za pronájem místnosti v budově Hollar


Opatření děkana č. 14/2012

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany


Opatření děkana č. 12/2012

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012


Opatření děkana č. 11/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 10/2012

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012


Opatření děkana č. 9/2012

Discount in School Fees for Students of BECES (Sleva na školném pro studenty navazujícího magisterského programu BECES)


Opatření děkana č. 8/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií


Opatření děkana č. 7/2012

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 5/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání IKSŽ


Opatření děkana č. 2/2012

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2012

Rozpočtové provizórium


2011

Opatření děkanaOpatření děkana č. 42/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ CEECOM 2012


Opatření děkana č. 40/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 39/2011

Podpora vydávání fakultních monografií


Opatření děkana č. 38/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012


Opatření děkana č. 35/2011

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 34/2011

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011


Opatření děkana č. 33/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 31/2011

Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený


Opatření děkana č. 30/2011

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 29/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 28/2011

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 27/2011

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách


Opatření děkana č. 26/2011

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 25/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Základy psané a obrazové žurnalistiky


Opatření děkana č. 24/2011

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Opatření děkana č. 22/2011

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 19/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research


Opatření děkana č. 18/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east?


Opatření děkana č. 14/2011

Stanovení cen za účast na placeném programu celoživotního vzdělávání International and Strategic Human Resource Management


Opatření děkana č. 13/2011

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana č. 12/2011

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS) a „Economics and Finance“ (MEF)


Opatření děkana č. 6/2011

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011


Opatření děkana č. 5/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření tajemnice č. 3/2011

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č.2/2011

Rozpočtové provizórium


Opatření děkana č.1/2011

Discount in School Fees for Students of IEPS, GPS and MEF (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS, GPS a MEF)


2010


Opatření děkanaOpatření děkana č. 40/2010

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Central Europe between Russia and Germany cena pro rok 2011


Opatření děkana č. 38/2010

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání-Mezinárodní teritoriální studia


Opatření děkana č. 37/2010

Stanovení poplatku za akreditovaný kurz – Mediální výchova v praxi


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar


Opatření děkana č. 36/2010

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celené ulici


Opatření děkana č. 35/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Opatření děkana č. 34/2010

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 33/2010

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek


Opatření děkana č. 32/2010

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 30/2010

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010


Opatření děkana č.28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana č.27/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č.26/2010

Zápis ke studiu v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č.1 k Opatření děkana č. 20/2008

Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č. 24/2010

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“


Opatření děkana č. 23/2010

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 22/2012

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Opatření děkana č. 19/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 2


Opatření děkana č.18/2010

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 15/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011


Opatření děkana č. 14/2010

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 13/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 12/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 11/2010

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2010


Opatření děkana č. 9/2010

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č. 8/2010

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990


Opatření děkana č. 6/2010

Dodatek č. 4 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Opatření děkana č. 5/2010

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 4/2010

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě


Opatření děkana č. 3/2010

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


Opatření děkana č. 2/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření tajemnice

Opatření tajemnice č. 1/2010

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007


2009

Opatření děkana


Opatření děkana č.35/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č.34/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS


Opatření děkana č.33/2009

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č.31/2009

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č.30/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č.29/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu – dodatek č. 1


Opatření děkana č.28/2009

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou

sociálních věd v akademickém roce 2008/2009, Dodatek č. 1


Opatření děkana č.27/2009

Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.25/2009

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.24/2009

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.23/2009

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana č.22/2009

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 21/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem pro doktorská studia akreditovaná v anglickém jazyce


Opatření děkana č.20/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010


Opatření děkana č.19/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu


Opatření děkana č.18/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)


Opatření děkana č.17/2009

Organizace požární ochrany


Opatření děkana č.16/2009

Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Opatření děkana č.15/2009

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Opatření děkana č.14/2009

Provozně bezpečnostní předpis upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků


Opatření děkana č.13/2009

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany


Opatření děkana č.12/2009

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009


Opatření děkana č.10/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č.9/2009

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV


Opatření děkana č.8/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2009/2010

dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č.7/2009

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ


Opatření děkana č.5/2009

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009


Opatření děkana č.4/2009

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII


Opatření děkana č.3/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 2 /2009

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů


Opatření děkana č.1 /2009

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV


Opatření tajemnice


Opatření děkana č.6/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Opatření tajemnice č. 1/2009

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


2008

Opatření děkana


Opatření děkana č.28 /2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu


Opatření děkana č.27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 26/2008

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 25/2008

Dodatek k opatření děkana č. 12/2008 – Stanovení úhrad za služby a výkony

poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č. 24 /2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009


Opatření děkana č.23/2008

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy


Opatření děkana č. 22 /2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009


Opatření děkana č.21/2008

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


Opatření děkana č.20/2008

Discount in School Fees for Students of IEPS and E&F: School Year 2008/09 (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F: akademický rok 2008/09)


Opatření děkana č. 20/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 19 /2008

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.18/2008

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


Opatření děkana č.17/2008

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2008

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č.15/2008

Organizace studentské vědy


Opatření děkana č.14/2008

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu v roce 2008


Opatření děkana č.13/2008

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.12/2008

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.10/2008

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření děkana č.9/2008

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku

ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


Opatření děkana č.8/2008

k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008


Opatření děkana č. 7 /2008

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 6/2008

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 5/2008

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008


Opatření děkana č 4/2008

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 3/2008

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


Opatření děkana č.2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů


Opatření děkana č.1/2008, dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 27/2007

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Opatření tajemnice

Opatření tajemnice č. 3/2008

Dodatek Pokynu tajemnice fakulty č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty


Opatření tajemnice č. 2/2008

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Opatření tajemnice č. 1/2008

o poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV


2007

Opatření děkana

Opatření děkana č.24/2007

k řádu přijímacího řízení UK 


Opatření děkana č.22/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 18/2007

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007


Opatření děkana č.16/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území ČR nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č. 7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest


Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 7/2007

organizace tuzemskych a zahranicnich pracovnich cest


Pokyn tajemnice č. 21/2007

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd


Opatření tajemnice

Opatření

tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2007


Rozhodnutí děkana

Opatření děkana č.28 /2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu


Opatření děkana č.27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Rozhodnutí děkana č. 26/2007

Stanovujicí ceny za prodej Sborníku


Rozhodnutí děkana č.20/07

Pokyn o stanovení poplatku za rigorozní zkoušky


Rozhodnutí  děkana č.14/07

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2007/2008


Rozhodnutí děkana č. 10/2007

stanoveni ceny sborniku


Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a Opletalova


Rozhodnutí děkana č. 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA


Rozhodnutí děkana č.4/2007

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007


Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu PM


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi


Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 28/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV


Pokyn děkana č. 27/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských

kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV


Pokyn děkana č. 23 / 2007

k provedení inventury majetku UK FSV


Pokyn děkana č.19/2007

Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008


Pokyn děkana č.13/2007

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů


Pokyn děkana č.12/2007

nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení


Pokyn děkana č. 09/2007

k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2007


Pokyn děkana č.6/2007

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2007/2008


Pokyn děkana č.2/2007

Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému


2006

Opatření děkana

Dodatek k pokynu děkana č. 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů "International Economic and Political Studies" a "Economics and Finance"


Opatření děkana č. 5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.


Opatření děkana č. 4/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech

dle čl. 14 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.


Opatření děkana č. 03/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací


Opatření děkana

Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006


Opatření děkana č. 1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření tajemnice

Opatření

tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2006


Rozhodnutí děkana


Rozhodnutí děkana č.14/06

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007


Dodatek k rozhodnutí děkana č. 4/06

stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro  rok 2006


Rozhodnutí děkana č. 04/2006

stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok   2006


Rozhodnutí děkana č.3/06

stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006


Rozhodnutí děkana č. 01/2006


Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny učebních textů


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi


Pokyny děkana

Pokyn děkana č.18/2006

k provedení inventury majetku UK FSV


Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)


Dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění....


Pokyn děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK


Pokyn děkana č. 11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005


Pokyn děkana č. 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Pokyn děkana č. 8/2006

Organizace studentské vědy


Pokyn děkana č. 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007


Dodatek k pokynu děkana č. 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007


Pokyn děkana č. 6/2006

Doplňkové (režijní) náklady a zákonné odvody


Pokyn děkana č. 05/2006

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Pokyn děkana č.1/2006

Úprava přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia v rámci UK FSV


Harmonogram ak.roku 2006/2007


2005

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 6/2005

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus/ Sokrates, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUSRozhodnutí děkana

Rozhodnutí

děkana o stanovení úhrady za akreditovaný studijní program Fakulty sociálních věd v akademickém roce 2005/2006


Rozhodnutí děkana fakulty

kterým se stanoví ceny za pronájem místností pro rok 2 0 0 5


Pokyny tajemnice


Pokyn tajemnice fakulty č.10/2005

Účtování tisku pro studenty


2004

Pokyn děkana

Pokyn děkana č. 10/2004

Upřesnění pravidel pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený


Pokyn děkana č. 9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK


Dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 9/2004


Pokyn děkana č. 4/2004

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky


Pokyn děkana č. 03/2004

Zásady pro organizování odborně zaměřených akcí na UK FSV


Pokyn děkana č. 2/2004

k přijímání zahraničních návštěv na UK FSV


2002


Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 06/2002

Pravidla čerpání fondu zahraničních styků


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č.12/2002

kterým se upravuje provoz skladu kancelářských potřeb FSV UK


2001

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č. 20/2001

Úhrada nákladů spojených s praxemi studentů fakulty sociálních věd


2000

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č.16/2000

Oběh účetních dokladů


Dodatek k pokynu tajemnice č. 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č. 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č.14/2000

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd


1999

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 24/1999

Opatření pro správu majetku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Pokyn děkana č. 09/1999

kterým se upravuje postup při zveřejňování písemností na úřední desce fakulty

ování písemností na úřední desce fakulty


Pokyn děkana č. 08/1999

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků,

vědeckých a odborných pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze Fakultě sociálních věd

(dále jen FSV) a přijímání pracovníků do pracovního poměru.


Pokyn děkana č. 02/1999

Vyslání pedagogů na zahraniční cesty v rámci meziuniverzitních dohod


Pokyn tajemnice č. 02/1999

Spisový a skartační řád UK FSV


Pokyn tajemnice č. 01/1999

k pořizování, nakládání a evidenci razítek na UK - Fakultě sociálních věd

1995

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č. 07/1995

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s důchodci a studenty


Pokyn tajemnice č. 06/1995

k placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené volno)

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí, která již nejsou v platnosti

2016

Opatření děkana


Opatření děkana 23/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Opatření děkana č. 18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Opatření děkana č. 10/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 6/2016

Organizace pracovních cest na FSV UK


Opatření děkana č. 5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016


Opatření děkana č. 1/2016

Rozpočtové provizórium2015

Opatření děkanaOpatření děkana č. 33/2015

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK


Opatření děkana č. 30/2015

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015


Opatření děkana č. 28/2015

Pokyny k účetní závěrce za rok 2015


Opatření děkana č. 27/2015

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 26/2015

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 25/2015

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 24/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 21/2015

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015


Opatření děkana č. 20/2015

Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 17/2015

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015


Opatření děkana č. 16/2015

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2015


Opatření děkana č. 15/2015

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 9/2015

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 3/2015

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest


Opatření děkana č. 2/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 7/2015

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání - Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 1/2015

Rozpočtové provizórium2014

Opatření děkana


Opatření děkana č. 39/2014

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014


Opatření děkana č. 36/2014

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 35/2014

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 34/2014

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 33/2014

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana č. 32/2014

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 29/2014

Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 26/2014

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 24/2014

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014


Opatření děkana č. 22/2014

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 21/2014

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 19/2014

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of study-related fees for the academic year of 2014/2015 in accordance with §58 of the Law on universities no.111/1998 coll. - study-related fees


Opatření děkana č. 18/2014

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 15/2014

Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 14/2014

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UK


Opatření děkana č. 11/2014

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 10/2014

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 9/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání, Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 8/2014

Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 7/2014

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014


Opatření děkana č. 5/2014

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 3/2014

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014


Opatření děkana č. 2/2014

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2014

Rozpočtové provizórium

2013

Opatření děkana


Opatření děkana č. 38/2013

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 34/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS


Opatření děkana č. 33/2013

Spisový a skartační řád FSV UK


Opatření děkana č. 31/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 30/2013

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 29/2013

Postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 28/2013

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2013

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013


Opatření děkana č. 22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 21/2013

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 18/2013

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana č. 16/2013

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání – Letní škola IKSŽ 2013


Opatření děkana č. 15/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Pratur 2013 – Letní škola IMS


Opatření děkana č. 14/2013

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 13/2013

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 12/2013

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 11/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 9/2013

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013


Opatření děkana č. 8/2013

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření děkana č. 7/2013

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 6/2013

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 4/2013

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 3/2013

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013


Opatření děkana č. 2/2013

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2013

Rozpočtové provizorium2012

Opatření děkana


Opatření děkana č. 56/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 54/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 52/2012

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS


Opatření děkana č. 49/2012

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012


Opatření děkana č. 48/2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Opatření děkana č. 43/2012

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 42/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  Projekt –PM : Navazující kurz personálního managementu


Opatření děkana č. 41/2012

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana č. 40/2012

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 39/2012

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd


Opatření děkana č. 37/2012

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“


Opatření děkana č. 36/2012

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012


Opatření děkana č. 35/2012

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Opatření děkana č. 34/2012

Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees


Opatření děkana č. 33/2012

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 32/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 31/2012

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost


Opatření děkana č. 30/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 29/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 27/2012

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2012

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 18/2012

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 16/2012

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/201 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 15/2012

Stanovení ceny za pronájem místnosti v budově Hollar


Opatření děkana č. 14/2012

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany


Opatření děkana č. 12/2012

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012


Opatření děkana č. 11/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 10/2012

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012


Opatření děkana č. 9/2012

Discount in School Fees for Students of BECES (Sleva na školném pro studenty navazujícího magisterského programu BECES)


Opatření děkana č. 8/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií


Opatření děkana č. 7/2012

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 5/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání IKSŽ


Opatření děkana č. 2/2012

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č. 1/2012

Rozpočtové provizórium


2011

Opatření děkanaOpatření děkana č. 42/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ CEECOM 2012


Opatření děkana č. 40/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 39/2011

Podpora vydávání fakultních monografií


Opatření děkana č. 38/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012


Opatření děkana č. 35/2011

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 34/2011

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011


Opatření děkana č. 33/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 31/2011

Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený


Opatření děkana č. 30/2011

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 29/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 28/2011

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012


Opatření děkana č. 27/2011

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách


Opatření děkana č. 26/2011

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky


Opatření děkana č. 25/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Základy psané a obrazové žurnalistiky


Opatření děkana č. 24/2011

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Opatření děkana č. 22/2011

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 19/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research


Opatření děkana č. 18/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east?


Opatření děkana č. 14/2011

Stanovení cen za účast na placeném programu celoživotního vzdělávání International and Strategic Human Resource Management


Opatření děkana č. 13/2011

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana č. 12/2011

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS) a „Economics and Finance“ (MEF)


Opatření děkana č. 6/2011

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011


Opatření děkana č. 5/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření tajemnice č. 3/2011

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Opatření děkana č.2/2011

Rozpočtové provizórium


Opatření děkana č.1/2011

Discount in School Fees for Students of IEPS, GPS and MEF (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS, GPS a MEF)


2010


Opatření děkanaOpatření děkana č. 40/2010

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Central Europe between Russia and Germany cena pro rok 2011


Opatření děkana č. 38/2010

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání-Mezinárodní teritoriální studia


Opatření děkana č. 37/2010

Stanovení poplatku za akreditovaný kurz – Mediální výchova v praxi


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar


Opatření děkana č. 36/2010

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celené ulici


Opatření děkana č. 35/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Opatření děkana č. 34/2010

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 33/2010

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek


Opatření děkana č. 32/2010

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 30/2010

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010


Opatření děkana č.28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana č.27/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č.26/2010

Zápis ke studiu v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č.1 k Opatření děkana č. 20/2008

Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č. 24/2010

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“


Opatření děkana č. 23/2010

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 22/2012

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Opatření děkana č. 19/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 2


Opatření děkana č.18/2010

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 15/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011


Opatření děkana č. 14/2010

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 13/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 12/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 11/2010

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2010


Opatření děkana č. 9/2010

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č. 8/2010

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990


Opatření děkana č. 6/2010

Dodatek č. 4 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Opatření děkana č. 5/2010

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 4/2010

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě


Opatření děkana č. 3/2010

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


Opatření děkana č. 2/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření tajemnice

Opatření tajemnice č. 1/2010

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007


2009

Opatření děkana


Opatření děkana č.35/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č.34/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS


Opatření děkana č.33/2009

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č.31/2009

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č.30/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č.29/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu – dodatek č. 1


Opatření děkana č.28/2009

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou

sociálních věd v akademickém roce 2008/2009, Dodatek č. 1


Opatření děkana č.27/2009

Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.25/2009

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.24/2009

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010


Opatření děkana č.23/2009

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana č.22/2009

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 21/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem pro doktorská studia akreditovaná v anglickém jazyce


Opatření děkana č.20/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010


Opatření děkana č.19/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu


Opatření děkana č.18/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)


Opatření děkana č.17/2009

Organizace požární ochrany


Opatření děkana č.16/2009

Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Opatření děkana č.15/2009

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Opatření děkana č.14/2009

Provozně bezpečnostní předpis upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků


Opatření děkana č.13/2009

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany


Opatření děkana č.12/2009

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009


Opatření děkana č.10/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Opatření děkana č.9/2009

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV


Opatření děkana č.8/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2009/2010

dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č.7/2009

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ


Opatření děkana č.5/2009

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009


Opatření děkana č.4/2009

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII


Opatření děkana č.3/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 2 /2009

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů


Opatření děkana č.1 /2009

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV


Opatření tajemnice


Opatření děkana č.6/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Opatření tajemnice č. 1/2009

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


2008

Opatření děkana


Opatření děkana č.28 /2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu


Opatření děkana č.27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 26/2008

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Opatření děkana č. 25/2008

Dodatek k opatření děkana č. 12/2008 – Stanovení úhrad za služby a výkony

poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č. 24 /2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009


Opatření děkana č.23/2008

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy


Opatření děkana č. 22 /2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009


Opatření děkana č.21/2008

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


Opatření děkana č.20/2008

Discount in School Fees for Students of IEPS and E&F: School Year 2008/09 (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F: akademický rok 2008/09)


Opatření děkana č. 20/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 19 /2008

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.18/2008

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


Opatření děkana č.17/2008

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2008

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č.15/2008

Organizace studentské vědy


Opatření děkana č.14/2008

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu v roce 2008


Opatření děkana č.13/2008

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.12/2008

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009


Opatření děkana č.10/2008

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření děkana č.9/2008

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku

ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


Opatření děkana č.8/2008

k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008


Opatření děkana č. 7 /2008

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 6/2008

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 5/2008

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008


Opatření děkana č 4/2008

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 3/2008

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


Opatření děkana č.2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů


Opatření děkana č.1/2008, dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 27/2007

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Opatření tajemnice

Opatření tajemnice č. 3/2008

Dodatek Pokynu tajemnice fakulty č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty


Opatření tajemnice č. 2/2008

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Opatření tajemnice č. 1/2008

o poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV


2007

Opatření děkana

Opatření děkana č.24/2007

k řádu přijímacího řízení UK 


Opatření děkana č.22/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 18/2007

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007


Opatření děkana č.16/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území ČR nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č. 7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest


Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 7/2007

organizace tuzemskych a zahranicnich pracovnich cest


Pokyn tajemnice č. 21/2007

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd


Opatření tajemnice

Opatření

tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2007


Rozhodnutí děkana

Opatření děkana č.28 /2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu


Opatření děkana č.27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Rozhodnutí děkana č. 26/2007

Stanovujicí ceny za prodej Sborníku


Rozhodnutí děkana č.20/07

Pokyn o stanovení poplatku za rigorozní zkoušky


Rozhodnutí  děkana č.14/07

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2007/2008


Rozhodnutí děkana č. 10/2007

stanoveni ceny sborniku


Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a Opletalova


Rozhodnutí děkana č. 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA


Rozhodnutí děkana č.4/2007

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007


Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu PM


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi


Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 28/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV


Pokyn děkana č. 27/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských

kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV


Pokyn děkana č. 23 / 2007

k provedení inventury majetku UK FSV


Pokyn děkana č.19/2007

Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008


Pokyn děkana č.13/2007

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů


Pokyn děkana č.12/2007

nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení


Pokyn děkana č. 09/2007

k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2007


Pokyn děkana č.6/2007

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2007/2008


Pokyn děkana č.2/2007

Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému


2006

Opatření děkana

Dodatek k pokynu děkana č. 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů "International Economic and Political Studies" a "Economics and Finance"


Opatření děkana č. 5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.


Opatření děkana č. 4/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech

dle čl. 14 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.


Opatření děkana č. 03/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací


Opatření děkana

Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006


Opatření děkana č. 1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátu


Opatření tajemnice

Opatření

tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2006


Rozhodnutí děkana


Rozhodnutí děkana č.14/06

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007


Dodatek k rozhodnutí děkana č. 4/06

stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro  rok 2006


Rozhodnutí děkana č. 04/2006

stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok   2006


Rozhodnutí děkana č.3/06

stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006


Rozhodnutí děkana č. 01/2006


Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny učebních textů


Rozhodnutí

děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi


Pokyny děkana

Pokyn děkana č.18/2006

k provedení inventury majetku UK FSV


Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)


Dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění....


Pokyn děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK


Pokyn děkana č. 11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005


Pokyn děkana č. 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“


Pokyn děkana č. 8/2006

Organizace studentské vědy


Pokyn děkana č. 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007


Dodatek k pokynu děkana č. 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007


Pokyn děkana č. 6/2006

Doplňkové (režijní) náklady a zákonné odvody


Pokyn děkana č. 05/2006

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Pokyn děkana č.1/2006

Úprava přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia v rámci UK FSV


Harmonogram ak.roku 2006/2007


2005

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 6/2005

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus/ Sokrates, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUSRozhodnutí děkana

Rozhodnutí

děkana o stanovení úhrady za akreditovaný studijní program Fakulty sociálních věd v akademickém roce 2005/2006


Rozhodnutí děkana fakulty

kterým se stanoví ceny za pronájem místností pro rok 2 0 0 5


Pokyny tajemnice


Pokyn tajemnice fakulty č.10/2005

Účtování tisku pro studenty


2004

Pokyn děkana

Pokyn děkana č. 10/2004

Upřesnění pravidel pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený


Pokyn děkana č. 9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK


Dodatek č. 1 k pokynu děkana č. 9/2004


Pokyn děkana č. 4/2004

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky


Pokyn děkana č. 03/2004

Zásady pro organizování odborně zaměřených akcí na UK FSV


Pokyn děkana č. 2/2004

k přijímání zahraničních návštěv na UK FSV


2002


Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 06/2002

Pravidla čerpání fondu zahraničních styků


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č.12/2002

kterým se upravuje provoz skladu kancelářských potřeb FSV UK


2001

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č. 20/2001

Úhrada nákladů spojených s praxemi studentů fakulty sociálních věd


2000

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č.16/2000

Oběh účetních dokladů


Dodatek k pokynu tajemnice č. 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č. 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


Pokyn tajemnice č.14/2000

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd


1999

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 24/1999

Opatření pro správu majetku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Pokyn děkana č. 09/1999

kterým se upravuje postup při zveřejňování písemností na úřední desce fakulty

ování písemností na úřední desce fakulty


Pokyn děkana č. 08/1999

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků,

vědeckých a odborných pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze Fakultě sociálních věd

(dále jen FSV) a přijímání pracovníků do pracovního poměru.


Pokyn děkana č. 02/1999

Vyslání pedagogů na zahraniční cesty v rámci meziuniverzitních dohod


Pokyn tajemnice č. 02/1999

Spisový a skartační řád UK FSV


Pokyn tajemnice č. 01/1999

k pořizování, nakládání a evidenci razítek na UK - Fakultě sociálních věd

1995

Pokyn tajemnice

Pokyn tajemnice č. 07/1995

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s důchodci a studenty


Pokyn tajemnice č. 06/1995

k placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené volno)