Opatření děkana č. 23/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 23/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 23/2008

Název :

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy


Účinnost :

18. září 2008
V Praze dne 15. září 2008Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkanStanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzyNa základě přiložené kalkulace nákladů publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy, stanovuji prodejní cenu ve výši 90,- Kč včetně 9 % DPH.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan


Opatření děkana č. 23/2008

Opatření děkana č. 23/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 23/2008

Název :

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy


Účinnost :

18. září 2008
V Praze dne 15. září 2008Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkanStanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzyNa základě přiložené kalkulace nákladů publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy, stanovuji prodejní cenu ve výši 90,- Kč včetně 9 % DPH.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan