Opatření tajemnice č. 2/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření tajemnice č. 2/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření tajemnice č. 2/2008Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Účinnost: 15.9.2008V Praze dne 15. září 2008Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2008:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 12.12. 2008 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 12.12.2008

  2. faktury interní předat EO do 10.12.2008 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 11.12.2008 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 16,00 hod. dne 12.12.2008. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 12.12.2008 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM  nejpozději do 5.12.2008 


 6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 12.12.2008


 7. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 12.12.2008 do 13,00 hod. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí  termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004.


 9. Návrhy na přiznání účelových stipendií je nutno předložit studijnímu oddělení nejpozději do 5. 12.2008


 10. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení

V Praze dne 15. září 2008Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO


Opatření tajemnice č. 2/2008

Opatření tajemnice č. 2/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření tajemnice č. 2/2008Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Účinnost: 15.9.2008V Praze dne 15. září 2008Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2008:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 12.12. 2008 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 12.12.2008

  2. faktury interní předat EO do 10.12.2008 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 11.12.2008 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 16,00 hod. dne 12.12.2008. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 12.12.2008 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM  nejpozději do 5.12.2008 


 6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 12.12.2008


 7. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 12.12.2008 do 13,00 hod. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí  termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004.


 9. Návrhy na přiznání účelových stipendií je nutno předložit studijnímu oddělení nejpozději do 5. 12.2008


 10. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení

V Praze dne 15. září 2008Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO