Opatření děkana č. 21/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 21/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 21/2008


Název:

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


Účinnost : 1. 9.2008V Praze dne 8. září 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK prodlužuji platnost ceny za projekt – PM : Kurz personálního managementu, stanovenou rozhodnutím ze dne 6. září 2006 ve výši 27 000,- Kč, na dobu neurčitou.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO


Opatření děkana č. 21/2008

Opatření děkana č. 21/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 21/2008


Název:

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


Účinnost : 1. 9.2008V Praze dne 8. září 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu


V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK prodlužuji platnost ceny za projekt – PM : Kurz personálního managementu, stanovenou rozhodnutím ze dne 6. září 2006 ve výši 27 000,- Kč, na dobu neurčitou.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO