Opatření děkana č. 19 /2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 19 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19 /2008


Název:

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009


Účinnost:

1.9.2008V Praze dne 16.7.2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyStudent je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2007/2008.


Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem 22., 23., 24., 25. a 26. 9. 2008 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:

v bakalářských SO:

30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia

v magisterských SO:

20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 26.9.2008 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!


Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne 15.10.2008 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Erasmus. Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.Registrace do předmětů


Registrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 17.10.2008 do 14,00 hodin.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSVZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 19 /2008

Opatření děkana č. 19 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19 /2008


Název:

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009


Účinnost:

1.9.2008V Praze dne 16.7.2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyStudent je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2007/2008.


Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem 22., 23., 24., 25. a 26. 9. 2008 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:

v bakalářských SO:

30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia

v magisterských SO:

20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 26.9.2008 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!


Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne 15.10.2008 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Erasmus. Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.Registrace do předmětů


Registrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 17.10.2008 do 14,00 hodin.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSVZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení