Opatření děkana č.13/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.13/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.13/2008


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


Účinnost :

1.7.2008


V Praze dne 12. května 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2008/2009 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  • za používání zařízení a informačních technologií 1 650,- Kč 

  • za poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku      1 990,- Kč    Poplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:

 • hotovostní platbou v pokladně fakulty, nebo


 • bezhotovostní platbou na účet fakulty č. 85033011/0100, konstantní symbol 112, specifický symbol – rodné číslo uchazeče.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EOOpatření děkana č.13/2008

Opatření děkana č.13/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.13/2008


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


Účinnost :

1.7.2008


V Praze dne 12. května 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2008/2009


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2008/2009 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  • za používání zařízení a informačních technologií 1 650,- Kč 

  • za poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku      1 990,- Kč    Poplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO