Opatření děkana č. 11 /2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 11 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 11 /2008


Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


K provedení: § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Účinnost:

12. 5. 2008


V Praze dne 12. 5. 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


Tajemník fakulty


Tajemník fakulty je pověřen prováděním předběžné, průběžné a následné kontroly plánovaných a uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky (dotace na investice a dotace na provoz) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jako příkazce operace.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty
Opatření děkana č. 11 /2008

Opatření děkana č. 11 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 11 /2008


Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


K provedení: § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Účinnost:

12. 5. 2008


V Praze dne 12. 5. 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


Tajemník fakulty


Tajemník fakulty je pověřen prováděním předběžné, průběžné a následné kontroly plánovaných a uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky (dotace na investice a dotace na provoz) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jako příkazce operace.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty