Studentská věda
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


AKTUALITY pro studenty


Knowledge, Research, Education Conference 2017

7. ročník konference KRECON 2017 je věnována vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje.

Kdy: 9. - 10. listopadu 2017

Kde: Národní technická univerzita, Praha

Podrobné informace, registrace.

(vloženo 27.06. 2017)


Canon Foundation informuje o programu Research Fellowships pro výzkumníky z Evropy na výzkumné pobyty v Japonsku ve všech oblastech výzkumu a vývoje. Finanční podpora se uděluje na tři měsíce až jeden rok pro občany států EU (plus Izrael, Turecko, státy Balkánu). Žadatelé měli v posledních deseti letech obdržet magisterský titul nebo jiný obdobný titul. Přednost mají žadatelé, kteří budou pobývat v Japonsku poprvé. 

Termín pro podání žádosti: 15. září 2017

Podrobné informace 

Online přihláška

(vloženo 26.06. 2017)


Technologická agentura ČR vyhlásila celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ pro mladou generaci bez omezení věku. Cílem soutěže je vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a materiály.

Podrobné informace

Termín pro zaslání práce: 31. července 2017.

(vloženo 15.06.2017)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2017 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz nebo do 28. června 2017 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Cena Jaroslava Krejčího

(vloženo 12.06.2017)


Nakladatelství Akademia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce, která musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016 - 15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

Magisterskou práci se všemi podklady je třeba zaslat do 31. října 2017.

Výzva

Základní informace

Stanovy

(vloženo 06.06.2017)


11. ročník Letní školy statistických metod 

Kdy: od 28. 8. do 1. 9. 2017

Kde: Brno

Podrobné informace

(vloženo 05.06.2017)


Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce se zaměřením na technické a přírodní vědy.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017

Podrobné informace.

(vloženo 18.05.2017)


8. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti (RESPO)

Kdy: 19. a 20. října 2017 (Registrace a abstrakt: 30. června 2017, úhrada konferenčního poplatku: 30. června 2017, zaslání příspěvku: 31. srpna 2017)

Kde: Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Podrobné informace

(vloženo 04.05.2017)


X. ročník soutěže Cena IUS et SOCIETAS

Cena je určena studentům na všech stupních studia, kteří jsou schopni diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Do soutěže je možné přihlásit esej (v rozsahu max. 30 stran) napsanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o roli práva a justice ve společnosti.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 31. května 2017

Podrobné informace k soutěži

(vloženo 02.05.2017)


Komise J. Williama Fulbrighta informuje o programu stipendií pro občany České republiky na období 2018-2019.

Nabídka stipendií

(vloženo 11.04.2017)


Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 22. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Do soutěže je možné přihlásit bakalářské a diplomové práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 10. červenec 2017

(vloženo 11.04.2017)


DAAD společně s Goethe Institutem pořádá mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, která je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru. Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze

Více informací najdete na www.prag.diplo.de/veda

(vloženo 10.04.2017)


Semináře Eurocentra Praha

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Program

(vloženo 07.03.2017)


Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje 5. ročník Ceny Josefa Luxe, která je určena pro vysokoškolské studenty za nejlepší badatelskou práci na téma: Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy. Práci v rozsahu 40 - 70 normostran je třeba společně s přihláškou zaslat do 30. června 2017.

Podrobné infromace a náležitosti přihlášky

(vloženo 9.03.2017)


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži nalezene zde.

(vloženo 20.02.2017)


Rakouská akademie věd vyhlásila soutěž o Moritz Csáky Fellowship 2017. Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky do 40 let v humanitních nebo sociálně vědních oborech, kteří ukončili magisterské či doktorské studium.

Podrobné informace, formuláře přihlášky.

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2017

(vloženo 13.02.2017)


Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 17.01.2017)


Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 12.01.2017)


Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 12.01.2017)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 12.01.2017)


Nabídka statistických konzultací na MFF zdarma.

(vloženo 03.01.2017)


Informační seminář pro zájemce o podání projektu do soutěže Grantové agentury UK.

Kdy: 13. října 2016 od 14:30

Kde: budova Hollar, 2. p., č. 212

(vloženo 06.10.2016)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Archiv aktualit

Studentská vědaAKTUALITY pro studenty


Knowledge, Research, Education Conference 2017

7. ročník konference KRECON 2017 je věnována vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje.

Kdy: 9. - 10. listopadu 2017

Kde: Národní technická univerzita, Praha

Podrobné informace, registrace.

(vloženo 27.06. 2017)


Canon Foundation informuje o programu Research Fellowships pro výzkumníky z Evropy na výzkumné pobyty v Japonsku ve všech oblastech výzkumu a vývoje. Finanční podpora se uděluje na tři měsíce až jeden rok pro občany států EU (plus Izrael, Turecko, státy Balkánu). Žadatelé měli v posledních deseti letech obdržet magisterský titul nebo jiný obdobný titul. Přednost mají žadatelé, kteří budou pobývat v Japonsku poprvé. 

Termín pro podání žádosti: 15. září 2017

Podrobné informace 

Online přihláška

(vloženo 26.06. 2017)


Technologická agentura ČR vyhlásila celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ pro mladou generaci bez omezení věku. Cílem soutěže je vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a materiály.

Podrobné informace

Termín pro zaslání práce: 31. července 2017.

(vloženo 15.06.2017)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2017 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz nebo do 28. června 2017 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Cena Jaroslava Krejčího

(vloženo 12.06.2017)


Nakladatelství Akademia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce, která musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016 - 15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

Magisterskou práci se všemi podklady je třeba zaslat do 31. října 2017.

Výzva

Základní informace

Stanovy

(vloženo 06.06.2017)


11. ročník Letní školy statistických metod 

Kdy: od 28. 8. do 1. 9. 2017

Kde: Brno

Podrobné informace

(vloženo 05.06.2017)


Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce se zaměřením na technické a přírodní vědy.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017

Podrobné informace.

(vloženo 18.05.2017)


8. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti (RESPO)

Kdy: 19. a 20. října 2017 (Registrace a abstrakt: 30. června 2017, úhrada konferenčního poplatku: 30. června 2017, zaslání příspěvku: 31. srpna 2017)

Kde: Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Podrobné informace

(vloženo 04.05.2017)


X. ročník soutěže Cena IUS et SOCIETAS

Cena je určena studentům na všech stupních studia, kteří jsou schopni diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Do soutěže je možné přihlásit esej (v rozsahu max. 30 stran) napsanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o roli práva a justice ve společnosti.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 31. května 2017

Podrobné informace k soutěži

(vloženo 02.05.2017)


Komise J. Williama Fulbrighta informuje o programu stipendií pro občany České republiky na období 2018-2019.

Nabídka stipendií

(vloženo 11.04.2017)


Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 22. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Do soutěže je možné přihlásit bakalářské a diplomové práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 10. červenec 2017

(vloženo 11.04.2017)


DAAD společně s Goethe Institutem pořádá mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, která je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru. Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze

Více informací najdete na www.prag.diplo.de/veda

(vloženo 10.04.2017)


Semináře Eurocentra Praha

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Program

(vloženo 07.03.2017)


Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje 5. ročník Ceny Josefa Luxe, která je určena pro vysokoškolské studenty za nejlepší badatelskou práci na téma: Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy. Práci v rozsahu 40 - 70 normostran je třeba společně s přihláškou zaslat do 30. června 2017.

Podrobné infromace a náležitosti přihlášky

(vloženo 9.03.2017)


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži nalezene zde.

(vloženo 20.02.2017)


Rakouská akademie věd vyhlásila soutěž o Moritz Csáky Fellowship 2017. Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky do 40 let v humanitních nebo sociálně vědních oborech, kteří ukončili magisterské či doktorské studium.

Podrobné informace, formuláře přihlášky.

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2017

(vloženo 13.02.2017)


Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 17.01.2017)


Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 12.01.2017)


Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 12.01.2017)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 12.01.2017)


Nabídka statistických konzultací na MFF zdarma.

(vloženo 03.01.2017)


Informační seminář pro zájemce o podání projektu do soutěže Grantové agentury UK.

Kdy: 13. října 2016 od 14:30

Kde: budova Hollar, 2. p., č. 212

(vloženo 06.10.2016)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Archiv aktualit