Opatření děkana č.9/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.9/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.9/ 2008


Název:Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008
Účinnost:

29.4. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyRegistrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku

ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


  1. Opatřením rektora č. 26/2007 se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16 b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. S odvoláním na čl. 2 odst. 7 uvedeného opatření vyhlašuji registraci žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby za účelem stanovení podmínek pro přiznání příspěvku zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK.


  2. V předběžné žádosti o přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, pracoviště FSV UK a závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek.


  3. Termín pro podávání předběžných žádostí je stanoven na 16. 6. 2008 k rukám tajemnice fakulty.


  4. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v roce 2008.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Ing. Zuzana Beníšková

                       tajemnice fakulty
Opatření děkana č.9/2008

Opatření děkana č.9/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.9/ 2008


Název:Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008
Účinnost:

29.4. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyRegistrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku

ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


  1. Opatřením rektora č. 26/2007 se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16 b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. S odvoláním na čl. 2 odst. 7 uvedeného opatření vyhlašuji registraci žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby za účelem stanovení podmínek pro přiznání příspěvku zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK.


  2. V předběžné žádosti o přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, pracoviště FSV UK a závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek.


  3. Termín pro podávání předběžných žádostí je stanoven na 16. 6. 2008 k rukám tajemnice fakulty.


  4. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v roce 2008.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Ing. Zuzana Beníšková

                       tajemnice fakulty