Opatření děkana č.10/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.10/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.10/ 2008


Název:

Změny v organizační struktuře děkanátu


Účinnost:

1. 5. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Změny v organizační struktuře děkanátu


S účinností od 1. 5. 2008 slučuji stávající studijní oddělení a oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání do jednoho studijního oddělení jako organizační jednotky děkanátu Fakulty sociálních věd.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyOpatření děkana č.10/2008

Opatření děkana č.10/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.10/ 2008


Název:

Změny v organizační struktuře děkanátu


Účinnost:

1. 5. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Změny v organizační struktuře děkanátu


S účinností od 1. 5. 2008 slučuji stávající studijní oddělení a oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání do jednoho studijního oddělení jako organizační jednotky děkanátu Fakulty sociálních věd.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty