Opatření děkana č.8/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se personálního oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.8/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 8/ 2008


Název:

čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008


Účinnost:

29. 4. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyS odvoláním na § 218 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce vydávám tento pokyn k čerpání dovolené v roce 2008:

 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto pokynem stanovuji povinnost vyčerpání minimálně čtyř týdnů dovolené na zotavenou za rok 2008 (pokud na ně zaměstnanci vznikl nárok):


  1. všichni zaměstnanci (včetně akademických pracovníků) musí vyčerpat minimálně dva týdny dovolené v průběhu měsíce července a srpna 2008 a další dva týdny dovolené do konce roku 2008,

  2. dovolená se čerpá podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou v období určeném v tomto příkazu. Plán dovolených vypracují ředitelé institutů, vedoucí součástí a oddělení děkanátu nejpozději do 16. 5. 2008 a předají k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2008.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené resp. čtyři týdny u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31. 12. 2009.


 4. Tento pokyn se netýká zaměstnanců podle § 217 odst. 4 zákoníku práce.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Vedoucí pracovišť odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto pokynem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty


Opatření děkana č.8/2008

Opatření děkana č.8/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 8/ 2008


Název:

čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008


Účinnost:

29. 4. 2008


V Praze dne 28. 4. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyS odvoláním na § 218 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce vydávám tento pokyn k čerpání dovolené v roce 2008:

 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto pokynem stanovuji povinnost vyčerpání minimálně čtyř týdnů dovolené na zotavenou za rok 2008 (pokud na ně zaměstnanci vznikl nárok):


  1. všichni zaměstnanci (včetně akademických pracovníků) musí vyčerpat minimálně dva týdny dovolené v průběhu měsíce července a srpna 2008 a další dva týdny dovolené do konce roku 2008,

  2. dovolená se čerpá podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou v období určeném v tomto příkazu. Plán dovolených vypracují ředitelé institutů, vedoucí součástí a oddělení děkanátu nejpozději do 16. 5. 2008 a předají k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2008.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené resp. čtyři týdny u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31. 12. 2009.


 4. Tento pokyn se netýká zaměstnanců podle § 217 odst. 4 zákoníku práce.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Vedoucí pracovišť odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto pokynem.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty