Opatření děkana č. 22/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 22/2007


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničíPodmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravuje čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c Pravidel stanovuji tímto opatřením jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v zimním semestru akademického roku 2007/2008  na 21. dubna 2008.


Současně upozorňuji, že stipendium je podle uvedeného předpisu možné přiznat na základě individuálního posouzení žádosti zejména s ohledem na studijní výsledky, výsledky studijního pobytu a sociální situaci studenta. Proto student musí žádost doložit vyjádřením garanta studijního programu (s uvedením výsledků studijního pobytu), dokladem dosažených studijních výsledků potvrzeným studijním oddělením FSV, případně dokladem o sociální situaci (např. potvrzením o přiznání sociálních dávek).


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze 16. října 2007


Opatření děkana č. 22/2007

Opatření děkana č. 22/2007


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničíPodmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravuje čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c Pravidel stanovuji tímto opatřením jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v zimním semestru akademického roku 2007/2008  na 21. dubna 2008.


Současně upozorňuji, že stipendium je podle uvedeného předpisu možné přiznat na základě individuálního posouzení žádosti zejména s ohledem na studijní výsledky, výsledky studijního pobytu a sociální situaci studenta. Proto student musí žádost doložit vyjádřením garanta studijního programu (s uvedením výsledků studijního pobytu), dokladem dosažených studijních výsledků potvrzeným studijním oddělením FSV, případně dokladem o sociální situaci (např. potvrzením o přiznání sociálních dávek).


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze 16. října 2007