Pokyn děkana č. 13/2004
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana UK FSV č. 13/2004


Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a

Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:

  • uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo na jiné vysoké škole podle čl. 2 odst. 3 Pravidel garanta studijního programu/oboru, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána;


  • schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti;


  • přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti;


Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.


V Praze dne 9.8.2006


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Pokyn děkana č. 13/2004

Pokyn děkana UK FSV č. 13/2004


Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a

Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:

Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.


V Praze dne 9.8.2006


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV