Upozornění pro absolventy bakalářského studia
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Upozornění


pro absolventy bakalářského studia na UK FSV, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu/oboru


Na uchazeče, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studia UK FSV a jsou absolventy bakalářského studia téže fakulty, se vztahují stejné předpisy jako na všechny ostatní uchazeče. Jsou proto povinni i uhradit stanovený manipulační poplatek, který je podmínkou pro přijetí přihlášky ke studiu.


V Praze 3.12.2002 

doc. PhDr. Jan Jirák

proděkan pro studijní záležitosti

Uchazeč, kterého se mohou týkat podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia bez přijímací zkoušky, se může pokusit o úspěšné absolvování přijímacích zkoušek v řádném termínu. Pokud však v přijímacích zkouškách neuspěje, nemůže již využít možností přijetí do magisterského studia bez přijímací zkoušky. Termín konání státních zkoušek po řádném termínu přijímacích zkoušek do magisterského studia bude FSV akceptovat jako dostatečný důvod pro kladné vyřízení žádosti o přesun do náhradního termínu přijímacích zkoušek. Žádost musí podat uchazeč (a může ji vložit přímo do přihlášky ke studiu).


V Praze 16.1. 2006

doc. PhDr. Jan Jirák

proděkan pro studijní záležitosti
                                           Upozornění pro absolventy bakalářského studia

Upozornění


pro absolventy bakalářského studia na UK FSV, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu/oboru


Na uchazeče, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studia UK FSV a jsou absolventy bakalářského studia téže fakulty, se vztahují stejné předpisy jako na všechny ostatní uchazeče. Jsou proto povinni i uhradit stanovený manipulační poplatek, který je podmínkou pro přijetí přihlášky ke studiu.


V Praze 3.12.2002 

doc. PhDr. Jan Jirák

proděkan pro studijní záležitosti

Uchazeč, kterého se mohou týkat podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia bez přijímací zkoušky, se může pokusit o úspěšné absolvování přijímacích zkoušek v řádném termínu. Pokud však v přijímacích zkouškách neuspěje, nemůže již využít možností přijetí do magisterského studia bez přijímací zkoušky. Termín konání státních zkoušek po řádném termínu přijímacích zkoušek do magisterského studia bude FSV akceptovat jako dostatečný důvod pro kladné vyřízení žádosti o přesun do náhradního termínu přijímacích zkoušek. Žádost musí podat uchazeč (a může ji vložit přímo do přihlášky ke studiu).


V Praze 16.1. 2006

doc. PhDr. Jan Jirák

proděkan pro studijní záležitosti