Rozhodnutí
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rohodnutí


děkana o stanovení ceny učebních textů      V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK vyhlašuji cenu za učební texty – Prof. Staller, Introduction to Macroeconomisc.
Cena učebních textů dle přiložené kalkulace činí

100,- Kč  vč. DPH

Doc. RNDr. Jan Ámos  V í š e k, CSc.

děkan fakultyV Praze dne 14. listopadu  2006Rozhodnutí

Rohodnutí


děkana o stanovení ceny učebních textů      V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK vyhlašuji cenu za učební texty – Prof. Staller, Introduction to Macroeconomisc.
Cena učebních textů dle přiložené kalkulace činí

100,- Kč  vč. DPH

Doc. RNDr. Jan Ámos  V í š e k, CSc.

děkan fakultyV Praze dne 14. listopadu  2006