Průkazy zaměstnance
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Výdej průkazů zaměstnancům FSV UK

Všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci FSV UK, kteří jsou v pracovním poměru nebo vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti si mohou vyzvednout „Průkaz zaměstnance“. Jde o čipovou kartu s osobními údaji, čárovým kódem, fotografií  (fotografie bude pořízena přímo ve výdejním centru) a podpisovým pruhem, která vyjadřuje příslušnost k Univerzitě Karlově a fakultě.

              

Pro vydávání průkazů platí následující pravidla:

 1. Platnost průkazu je omezena délkou trvání pracovního poměru nebo dohody o prac. činnosti, nejdéle však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání průkazu. Při ukončení prac. poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.


 2. Akademičtí pracovníci s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti přesahuje termín vydání průkazu alespoň o 12 měsíců, mohou žádat o vydání průkazu s licencí ITIC (poplatek za tento průkaz je Kč 200,-).


 3. Zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky  bodu 2. obdrží bezplatně pouze průkaz bez licence ITIC.


 4. Při opakovaném vydání průkazu je stanovena náhrada nákladů ve výši: 


  • průkaz  250,- Kč

  • průkaz ITIC 450,- Kč

  • pouzdro 10,- Kč


  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazů z důvodu změny osobních údajů.


 5. Výdejní centra průkazů:


  • Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13, Praha 1

  • Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, Praha 2Podrobnější informace  ohledně vydávání průkazů, vč. otevírací doby jednotlivých výdejních center naleznete na:


www.cuni.cz/UK-1452.html


www.cuni.cz/UK-1445.html


www.cuni.cz/UK-1444.html
Průkazy zaměstnance

Výdej průkazů zaměstnancům FSV UK

Všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci FSV UK, kteří jsou v pracovním poměru nebo vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti si mohou vyzvednout „Průkaz zaměstnance“. Jde o čipovou kartu s osobními údaji, čárovým kódem, fotografií  (fotografie bude pořízena přímo ve výdejním centru) a podpisovým pruhem, která vyjadřuje příslušnost k Univerzitě Karlově a fakultě.

              

Pro vydávání průkazů platí následující pravidla:

 1. Platnost průkazu je omezena délkou trvání pracovního poměru nebo dohody o prac. činnosti, nejdéle však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání průkazu. Při ukončení prac. poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.


 2. Akademičtí pracovníci s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti přesahuje termín vydání průkazu alespoň o 12 měsíců, mohou žádat o vydání průkazu s licencí ITIC (poplatek za tento průkaz je Kč 200,-).


 3. Zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky  bodu 2. obdrží bezplatně pouze průkaz bez licence ITIC.


 4. Při opakovaném vydání průkazu je stanovena náhrada nákladů ve výši: 


  • průkaz  250,- Kč

  • průkaz ITIC 450,- Kč

  • pouzdro 10,- Kč


  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazů z důvodu změny osobních údajů.


 5. Výdejní centra průkazů:


  • Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13, Praha 1

  • Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, Praha 2Podrobnější informace  ohledně vydávání průkazů, vč. otevírací doby jednotlivých výdejních center naleznete na:


www.cuni.cz/UK-1452.html


www.cuni.cz/UK-1445.html


www.cuni.cz/UK-1444.html