Opatření
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření

     tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních  operací  roku 2006

     V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace  týkající se roku 2006, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování :
 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 15.12. 2006 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 15.12.2006

  2. faktury interní předat EO do 13.12.2006 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 12.12.2006 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 17,00 hod. dne 13.12.2006. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků předat do 15.12.2006 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně ústně uzavřených dohod předat referátu PAM do 15.12.2006 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 15.12.2006 do 13,00 hod. 7. Inventarizaci materiálových zásob provést do 29.12.2006

  Stav inventury materiálových zásob k 31.12.2006předat všeobecné účtárně do  05.01.2007. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. je nutno předat ekonomickému oddělení nejpozději  do 11.12.2006 vzhledem k povinnosti vrátit do konce roku 2006 nevyužité účelové (grantové) prostředky.  Zprávu o vyčerpání event. nevyužití těchto prostředků podat ekonomickému oddělení do 15.12.2005. 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 31. října 2006

                                                                                            Ing. Zuzana   B e n í š k o v á

                                                                                                 tajemnice fakultyOpatření

Opatření

     tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních  operací  roku 2006

     V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace  týkající se roku 2006, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování :
 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 15.12. 2006 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 15.12.2006

  2. faktury interní předat EO do 13.12.2006 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 12.12.2006 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 17,00 hod. dne 13.12.2006. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků předat do 15.12.2006 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně ústně uzavřených dohod předat referátu PAM do 15.12.2006 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 15.12.2006 do 13,00 hod. 7. Inventarizaci materiálových zásob provést do 29.12.2006

  Stav inventury materiálových zásob k 31.12.2006předat všeobecné účtárně do  05.01.2007. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. je nutno předat ekonomickému oddělení nejpozději  do 11.12.2006 vzhledem k povinnosti vrátit do konce roku 2006 nevyužité účelové (grantové) prostředky.  Zprávu o vyčerpání event. nevyužití těchto prostředků podat ekonomickému oddělení do 15.12.2005. 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 31. října 2006

                                                                                            Ing. Zuzana   B e n í š k o v á

                                                                                                 tajemnice fakulty