Opatření děkana FSV UK č. 11/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana FSV UK č. 11/2007


o zřízení katedry marketingové komunikace a public relationsNa základě rozhodnutí Akademického senátu FSV UK ze dne 17. dubna 2007 zřizuji s účinností od 18. května 2007 katedru marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 17. května 2007Opatření děkana FSV UK č. 11/2007

Opatření děkana FSV UK č. 11/2007


o zřízení katedry marketingové komunikace a public relationsNa základě rozhodnutí Akademického senátu FSV UK ze dne 17. dubna 2007 zřizuji s účinností od 18. května 2007 katedru marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 17. května 2007