Dodatek
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatekk rozhodnutí děkana č. 4/06
V ě c :  stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro  rok 2 0 0 6
       Vzhledem k nutnosti dohledu pracovníky fakulty při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou, stanovuji cenu za hodinu dohledu včetně zákonných odvodů takto:
pracovník vrátnice                               150,- Kč /hod.


pracovník CIVT                                   210,- Kč/hod.
Hodinové sazby jsou stanoveny bez DPH.Ostatní ustanovení výše uvedeného rozhodnutí zůstávají beze změny.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vyhlášení.                                                                                       Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                     děkan fakulty


V Praze dne 3. října 2006Dodatek

Dodatekk rozhodnutí děkana č. 4/06
V ě c :  stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro  rok 2 0 0 6
       Vzhledem k nutnosti dohledu pracovníky fakulty při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou, stanovuji cenu za hodinu dohledu včetně zákonných odvodů takto:
pracovník vrátnice                               150,- Kč /hod.


pracovník CIVT                                   210,- Kč/hod.
Hodinové sazby jsou stanoveny bez DPH.Ostatní ustanovení výše uvedeného rozhodnutí zůstávají beze změny.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vyhlášení.                                                                                       Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                     děkan fakulty


V Praze dne 3. října 2006