Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatek č. 1

k pokynu tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV
Bod l a bod 2  výše uvedeného pokynu se doplňuje takto:Bod 1


     Ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 zákona, jsou účetní jednotky povinny uchovávat od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost


- Daňové doklady (DPH)  10 let


      Bod 2


      Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanci § 22c jsou organizace povinny uchovávat doklady následující po roce, kterého se týkají


- účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 10 letOstatní ustanovení zůstávají beze změny.


                                                                 Ing. Zuzana Beníšková

                                                                          tajemnice
V Praze dne 31. srpna 2006


Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

Dodatek č. 1

k pokynu tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV
Bod l a bod 2  výše uvedeného pokynu se doplňuje takto:Bod 1


     Ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 zákona, jsou účetní jednotky povinny uchovávat od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost


- Daňové doklady (DPH)  10 let


      Bod 2


      Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanci § 22c jsou organizace povinny uchovávat doklady následující po roce, kterého se týkají


- účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 10 letOstatní ustanovení zůstávají beze změny.


                                                                 Ing. Zuzana Beníšková

                                                                          tajemnice
V Praze dne 31. srpna 2006