Opatření děkana č.18/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.18/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.18/ 2008


Název:

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008
Účinnost:

26.6. 2008


V Praze dne 25. 6. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPoskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


V souladu s čl. 2 odst. 5 a 6 opatření rektora č. 26/2007 stanovuji termín pro podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby na 15. 9. 2008. Podání žádosti je podmíněno předběžnou registrací vyhlášenou opatřením děkana č. 9/2008.


Pro rok 2008 stanovuji maximální výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby ve výši 15.000 Kč, nejvýše však 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků.  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


Písemné žádosti doložené doklady podle čl. 2 odst. 2 a 3 opatření rektora č. 26/2007 budou předávány k rukám tajemnice fakulty. Po kontrole předložených dokladů, případně po doplnění podkladů na základě výzvy budou příspěvky do 1 měsíce zaslány na bankovní účty žadatelů (číslo bankovního účtu bude uvedeno na žádosti).


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) opatření rektora č. 26/2007 odpovídá personální referát, za kontrolu dokladů podle čl. 2 odst. 2 a 3 uvedeného opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty        Příloha: opatření rektora č. 26/2007
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyOpatření děkana č.18/2008

Opatření děkana č.18/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.18/ 2008


Název:

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008
Účinnost:

26.6. 2008


V Praze dne 25. 6. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPoskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008


V souladu s čl. 2 odst. 5 a 6 opatření rektora č. 26/2007 stanovuji termín pro podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby na 15. 9. 2008. Podání žádosti je podmíněno předběžnou registrací vyhlášenou opatřením děkana č. 9/2008.


Pro rok 2008 stanovuji maximální výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby ve výši 15.000 Kč, nejvýše však 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků.  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


Písemné žádosti doložené doklady podle čl. 2 odst. 2 a 3 opatření rektora č. 26/2007 budou předávány k rukám tajemnice fakulty. Po kontrole předložených dokladů, případně po doplnění podkladů na základě výzvy budou příspěvky do 1 měsíce zaslány na bankovní účty žadatelů (číslo bankovního účtu bude uvedeno na žádosti).


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) opatření rektora č. 26/2007 odpovídá personální referát, za kontrolu dokladů podle čl. 2 odst. 2 a 3 uvedeného opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty        Příloha: opatření rektora č. 26/2007
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty