Rozhodnutí děkana č.  3/06
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana č.  3/06

V ě c :  Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2005 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2006 jsou stanovena tato procenta

provozní režie

7 %

správní režie

10 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.
Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k, CSc.

                                                                                                   děkan fakulty

V Praze dne 27. února 2006

Zpracovala : Bludská Jana – ved. EO


Rozhodnutí děkana č.  3/06

Rozhodnutí děkana č.  3/06

V ě c :  Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2005 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2006 jsou stanovena tato procenta

provozní režie

7 %

správní režie

10 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.
Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k, CSc.

                                                                                                   děkan fakulty

V Praze dne 27. února 2006

Zpracovala : Bludská Jana – ved. EO