Rozhodnutí děkana č. 4/06
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 4/06

V ě c : Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok   2 0 0 6


Vzhledem k tomu, že náklady na provoz budovy Hollar a Opletalova ul. v roce 2005 nevykázaly oproti roku 2004 podstatný nárůst, prodlužuji platnost cen za pronájem místností, stanovených pro rok 2005 i pro rok 2006.


Veškerá ustanovení v rozhodnutí vydaném dne 30. března 2005 zůstávají i nadále v platnosti.
Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                         děkan fakulty
V Praze dne 27. února 2006

Zpracovala : Bludská Jana –ved. EO
Rozhodnutí děkana č. 4/06

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 4/06

V ě c : Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok   2 0 0 6


Vzhledem k tomu, že náklady na provoz budovy Hollar a Opletalova ul. v roce 2005 nevykázaly oproti roku 2004 podstatný nárůst, prodlužuji platnost cen za pronájem místností, stanovených pro rok 2005 i pro rok 2006.


Veškerá ustanovení v rozhodnutí vydaném dne 30. března 2005 zůstávají i nadále v platnosti.
Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                         děkan fakulty
V Praze dne 27. února 2006

Zpracovala : Bludská Jana –ved. EO