Rozhodnutí děkana o stanovení cen č. 1/2006
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana o stanovení cen č. 1/2006


Na základě kalkulace nákladů zpracované Nakladatelstvím Karolinum stanovuji ceny za prodej Sborníku Katedry amerických studií IMS – Studia Territorialia V. a sborníku Katedry německých a rakouských studií IMS  - Studia Territorialia VI. takto :


Sborník amerických studií – Studia Territorialia V.

160,- Kč/kus vč. 5 % DPH

Sborník německých a rakouských studií – Studia Territorialia VI.

180,- Kč/kus. vč. 5 % DPH


                                                                                   


  Doc.RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                     děkan fakulty
V Praze dne15. února 2006Rozhodnutí děkana o stanovení cen č. 1/2006

Rozhodnutí děkana o stanovení cen č. 1/2006


Na základě kalkulace nákladů zpracované Nakladatelstvím Karolinum stanovuji ceny za prodej Sborníku Katedry amerických studií IMS – Studia Territorialia V. a sborníku Katedry německých a rakouských studií IMS  - Studia Territorialia VI. takto :


Sborník amerických studií – Studia Territorialia V.

160,- Kč/kus vč. 5 % DPH

Sborník německých a rakouských studií – Studia Territorialia VI.

180,- Kč/kus. vč. 5 % DPH


                                                                                   


  Doc.RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                     děkan fakulty
V Praze dne15. února 2006