Pokyn děkana č. 12 /2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 12 /2007

nahlížení do materiálů k přijímacímu řízeníKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout“ se rozumí pročítat materiály; „materiály“ jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a sice na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 10.7. do 28.7.2007 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV         
V Praze dne 22.5.2007 


Pokyn děkana č. 12 /2007

Pokyn děkana č. 12 /2007

nahlížení do materiálů k přijímacímu řízeníKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout“ se rozumí pročítat materiály; „materiály“ jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a sice na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 10.7. do 28.7.2007 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV         
V Praze dne 22.5.2007