Opatření děkana Fakulty sociálních věd UK č. 1/2006
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana Fakulty sociálních věd UK č. 1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátuS účinností k 1. únoru 2006 zřizuji v rámci organizační struktury děkanátu oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání. Podrobnosti o činnosti tohoto oddělení stanoví organizační řád děkanátu.

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                      děkan fakulty

V Praze 10. ledna 2006
Opatření děkana Fakulty sociálních věd UK č. 1/2006

Opatření děkana Fakulty sociálních věd UK č. 1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátuS účinností k 1. únoru 2006 zřizuji v rámci organizační struktury děkanátu oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání. Podrobnosti o činnosti tohoto oddělení stanoví organizační řád děkanátu.

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                      děkan fakulty

V Praze 10. ledna 2006