Opatření děkana č. 15/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby
  1. Opatřením rektora č. 26/2007 se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16 b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. S odvoláním na čl. 2 odst. 7 uvedeného opatření vyhlašuji registraci žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby za účelem stanovení podmínek pro přiznání příspěvku zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK.


  2. V předběžné žádosti o přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, pracoviště FSV UK a závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek.


  3. Termín pro podávání předběžných žádostí je stanoven na 19. července 2007 k rukám tajemnice fakulty.


  4. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v roce 2007.


  5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. června 2007.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 18. června 2007Opatření děkana č. 15/2007

Opatření děkana č. 15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání

příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby
  1. Opatřením rektora č. 26/2007 se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16 b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. S odvoláním na čl. 2 odst. 7 uvedeného opatření vyhlašuji registraci žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby za účelem stanovení podmínek pro přiznání příspěvku zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK.


  2. V předběžné žádosti o přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, pracoviště FSV UK a závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek.


  3. Termín pro podávání předběžných žádostí je stanoven na 19. července 2007 k rukám tajemnice fakulty.


  4. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v roce 2007.


  5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. června 2007.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 18. června 2007