Rozhodnutí děkana č. 10/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana č. 10/2007Na základě kalkulace zpracované Matfyzpressem Karlín, stanovuji cenu za prodej prvního svazku bakalářského sborníkuIuvenilia Territorialia I. ve výši 

100,- Kč/kus. vč. 5 % DPH

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 19. dubna 2007
Rozhodnutí děkana č. 10/2007

Rozhodnutí děkana č. 10/2007Na základě kalkulace zpracované Matfyzpressem Karlín, stanovuji cenu za prodej prvního svazku bakalářského sborníkuIuvenilia Territorialia I. ve výši 

100,- Kč/kus. vč. 5 % DPH

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 19. dubna 2007