DODATEK č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

DODATEK č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůTímto dodatkem se stanovuje výše příspěvku fakulty  na poskytování stravenek za odpracované dny, a to na výši 55 % z ceny stravenky.


Stanovená výše úhrady se vztahuje na nárok na stravenky za měsíc červen 2007, t.zn. odběr stravenek v červenci t.r.


Ostatní ustanovení pokynu zůstávají beze změny.

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice
V Praze dne 18. června 2007

DODATEK č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007

DODATEK č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůTímto dodatkem se stanovuje výše příspěvku fakulty  na poskytování stravenek za odpracované dny, a to na výši 55 % z ceny stravenky.


Stanovená výše úhrady se vztahuje na nárok na stravenky za měsíc červen 2007, t.zn. odběr stravenek v červenci t.r.


Ostatní ustanovení pokynu zůstávají beze změny.

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice
V Praze dne 18. června 2007