Rozhodnutí děkana č.4/07
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana č.4/07

 V ě c :  Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2006 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2007 jsou stanovena tato procenta


provozní režie

9 %

správní režie

9 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.


Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k, CSc.

děkan fakulty                                                                                               

V Praze dne 20. února 2007

Zpracovala : Bludská Jana – ved. EO

   Rozhodnutí děkana č.4/07

Rozhodnutí děkana č.4/07

 V ě c :  Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2006 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2007 jsou stanovena tato procenta


provozní režie

9 %

správní režie

9 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.


Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k, CSc.

děkan fakulty                                                                                               

V Praze dne 20. února 2007

Zpracovala : Bludská Jana – ved. EO