Pokyn děkana č. 13 /2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 13 /2007

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytůV souladu s čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK FSV může děkan absolventům studijních pobytů, kteří se přihlásí do řádného studia, prominout část přijímací zkoušky za předpokladu, že absolvent splní tyto podmínky:

  1. hlásí se ke studiu do studijního programu/studijního oboru, v němž absolvoval dva roky studijního pobytu

  2. absolvoval garantem předepsané zkoušky a nebyl v žádné zkoušce hodnocen stupněm horším než „výborně“ nebo „velmi dobře“

  3. podá si žádost o prominutí písemné části v termínu do 30. 5. 2007 s řádně doloženými studijními povinnostmi splněnými v rámci studijního pobytu.


Pokud žadatel vyhoví těmto podmínkám a děkan jeho žádosti vyhoví, je žadatel přijat ke studiu.


Uchazečům, kteří absolvovali méně než dva roky studijního pobytu nebo nesplnili některou z uvedených podmínek a – c, nelze podle tohoto pokynu písemnou zkoušku ani její část prominout.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV         
V Praze dne 3.5.2007 
Pokyn děkana č. 13 /2007

Pokyn děkana č. 13 /2007

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytůV souladu s čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK FSV může děkan absolventům studijních pobytů, kteří se přihlásí do řádného studia, prominout část přijímací zkoušky za předpokladu, že absolvent splní tyto podmínky:

  1. hlásí se ke studiu do studijního programu/studijního oboru, v němž absolvoval dva roky studijního pobytu

  2. absolvoval garantem předepsané zkoušky a nebyl v žádné zkoušce hodnocen stupněm horším než „výborně“ nebo „velmi dobře“

  3. podá si žádost o prominutí písemné části v termínu do 30. 5. 2007 s řádně doloženými studijními povinnostmi splněnými v rámci studijního pobytu.


Pokud žadatel vyhoví těmto podmínkám a děkan jeho žádosti vyhoví, je žadatel přijat ke studiu.


Uchazečům, kteří absolvovali méně než dva roky studijního pobytu nebo nesplnili některou z uvedených podmínek a – c, nelze podle tohoto pokynu písemnou zkoušku ani její část prominout.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV         
V Praze dne 3.5.2007