Celoživotní vzdělávání
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Základní předpisy

Základní informace

 • Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů:


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Marketingová komunikace a public relations na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV bude maximálně 7.  


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Žurnalistika na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv."nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Ekonomie a finance na základě těchto kritérií:  V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2.


  Přihlašování se na studijní pobyty na ostatních oborech je bez omezení.

  Přihlášky je možné podat do 9. 9. 2016.

  Za přihlášku na studijní pobyt se neplatí.

  Cena studijních pobytů je stanovena na 18 000,- za jeden semestr.


  Kam mám poslat přihlášku?

  Přihlášky je možné vyplňovat online v SIS

  K přihlášce přiložte životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


  Papírové přihlášky jsou stále ke stažení zde a podávají se na studijní oddělení děkanátu fakulty. Preferujeme však podání elektronické přihlášky.

  S papírovou přihláškou doručte na podatelnu FSV UK také ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další relevantní přílohy (životopis).


 • Přihláška k celoživotnímu vzdělávání

 • kontakt: Mgr. Denisa Šmejkalová, úřední hodiny,

Celoživotní vzdělávání

Základní předpisy

Základní informace

 • Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů:


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Marketingová komunikace a public relations na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV bude maximálně 7.  


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Žurnalistika na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


  V akademickém roce 2016/17 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv."nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Ekonomie a finance na základě těchto kritérií:  V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2.


  Přihlašování se na studijní pobyty na ostatních oborech je bez omezení.

  Přihlášky je možné podat do 9. 9. 2016.

  Za přihlášku na studijní pobyt se neplatí.

  Cena studijních pobytů je stanovena na 18 000,- za jeden semestr.


  Kam mám poslat přihlášku?

  Přihlášky je možné vyplňovat online v SIS

  K přihlášce přiložte životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


  Papírové přihlášky jsou stále ke stažení zde a podávají se na studijní oddělení děkanátu fakulty. Preferujeme však podání elektronické přihlášky.

  S papírovou přihláškou doručte na podatelnu FSV UK také ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další relevantní přílohy (životopis).


 • Přihláška k celoživotnímu vzdělávání

 • kontakt: Mgr. Denisa Šmejkalová, úřední hodiny,