Celoživotní vzdělávání
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Základní předpisy

Základní informace

 • Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů:


  V akademickém roce 2015/16 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Marketingová komunikace a public relations na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - podali si řádnou přihlášku do programu CŽV do 1. 8. 2015, 

  - do programu CŽV na FSV UK se hlásí poprvé, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


  V akademickém roce 2015/16 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Žurnalistika na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


 • Přihláška k celoživotnímu vzdělávání

 • kontakt: Marcela Navrátilová, úřední hodiny,

Nabíka kurzů celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Základní předpisy

Základní informace

 • Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů:


  V akademickém roce 2015/16 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Marketingová komunikace a public relations na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - podali si řádnou přihlášku do programu CŽV do 1. 8. 2015, 

  - do programu CŽV na FSV UK se hlásí poprvé, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


  V akademickém roce 2015/16 budou vzhledem ke kapacitním možnostem přijímáni účastníci programu celoživotního vzdělávání (tzv. "nultý ročník", dále jen CŽV) na obor Žurnalistika na základě těchto kritérií: 

  - ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu, 

  - získali nejvíce bodů v přijímacím řízení. 

  Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  


 • Přihláška k celoživotnímu vzdělávání

 • kontakt: Marcela Navrátilová, úřední hodiny,

Nabíka kurzů celoživotního vzdělávání