HORIZONT 2020
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Horizon 2020 je osmý rámcový program Evropské unie na podporu vědy a výzkumu a je hlavním, nástrojem pro financování vědy a výzkumu v Evropské unii. Zastřešuje mnoho programů:

Societal Challenges (nutné zaškrtnout Societal Challenges - open calls)

Akce Marie Sklodowska-Curie

European Research Council ERC aj.


V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím tel.č: 222 112 171 (oddělení vědy FSV UK)


Poskytneme Vám:

• poradenství o Horizon 2020 a možném zapojení do programu

• podporu při tvorbě Vašeho projektového záměru

• podporu při realizaci projektu v Horizon 2020

• zprostředkuje komunikaci v rámci FSV UK, s Evropskou komisí, rektorátem UK, Technologickým centrem AV ČR


Nové výzvy


Marie Curie RISE uzávěrka 5.4.2017

DS- 06-2017 Výzva v oblasti Bezpečnosti uzávěrka 24.4.2017

Marie Curie Individual Fellowship uzávěrka 14.9.2017


Nové výzvy v oblasti Societal Challenge budou otevřeny na podzim 2017
Odkazy


Přehled všech výzev programu HORIZONT 2020


Univerzita Karlova k programu HORIZONT 2020


Evropská komise k programu HORIZONT 2020


Technologické centrum AV k programu HORIZONT 2020


Aktuality- školení, semináře, výzvy


TC AV ČR pořádá dne 25.4. od 9,30-14h seminář Příprava projektů do výzvy Twinning 2017. Bližší informace zde. Registrace nutná.

(vloženo 28.4.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Karlova univerzita a TC AVČR pořádají dne 15.3.2017 na rektorátě Karlovy univerzity konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.


RKO Liberec pořádá ve dnech 10-12.2.2016 v Liberci Praktickou zimní školu projektů pro doktorandy. Více informací zde. Registrace zde. Účast je zdarma.

(vloženo 18.1.2016)


UK pořádá: Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze, ve dnech 23. – 25. února 2016 v budově Karolina. Bližší inforamce zde. Na seminář MSCA IF konající se ve středu 24. února 2016, je nutná registrace do 12.února zde.

(vloženo 18.1.2016)


TC AV ČR pořádá dne 9.2. od 10-13h seminář Administrativní řízení projektů. Bližší informace zde.Registrace nutná.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 10.12.2015 se konal v TC AV ČR seminář Duševní vlastnictví a otevřený přístup v Horizon 2020. Prezentaci ze semináře možno stáhnout zde.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 9.12.2015 se konal v TC AV ČR seminář Finanční aspekty Horizon 2020. Prezentace ze semináře zde.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 23.11.2015 se uskutečnil v TC AV ČR informační den k aktuálním výzvám Společenské výzvy 6 a některým dalším příležitostem.Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

(vloženo 1.12.2015)


Dne 12.11.2015 proběhl v TC UK informační den k výzvám Widespread v Horizon 2020 (Twinning, Teaming, ERA chairs aj.). Ve výzvě Twinning podával tým z IKSŽ pod vedením V. Štětky koordinátorský projekt Mediapulse. Za Univerzitu Karlovu se podávalo celkem 5 projektů, ale žádný neuspěl. Projekt Mediapulse byl ohodnocen 13 body těsně pod hranicí přijetí a umístil se tak nejlépe z Univerzity Karlovy. Za ČR bylo přijeto 5 projektů z akademických a výzkumných institucí (CEITEC, VŠCHT, Akademie věd). Prezentace ke stažení zde.

(vloženo 25.11.2015)


Dne 21.10.2015 proběhl na RUK seminář na téma: How to win in Horizon 2020 s přednášejícími z Imperial College of London. Prezentaci ze semináře naleznete zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 20.10. pořádal RUK seminář na téma Open Acess v Horizon 2020. Prezentace ze semináře naleznete zde: nakladatelstvi karolinum.

a na této webové stránce open access in Horizon 2020.

(vloženo 5.11. 2015)


TC AV ČR pořádá Informační den k problematice měst v programu H2020. Akce se uskuteční 18. 11. 2015 od 13h v prostorách TC. Registrace otevřena do 13.11.2015. Program a registrace zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde:

Etika

Bezpečnost

Open Access

Societeal Calls

Science for Society

Hodnocení projektů

(vloženo 5.11. 2015)


TC AV ČR organizuje informační den k výzvám programu H2020 v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation v pracovním programu na léta 2016-2017. Akce se uskuteční 12. 11. 2015 v prostorách TC AV ČR. Představena bude rovněž dosavadní úspěšnost českých subjektů. Registrace otevřena do 10. 11. 2015. Registrace a bližší informace zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 24.9.proběhl seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Sklodowska-Curie. Prezentace ze semináře naleznete zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 3. listopadu 2015 se v budově Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, Voroněžská 13, Liberec koná od 10:00 do 13:00 hod. seminář Mobilita v Horizon 2020: Co nabízí Marie Curie do roku 2017? Na seminář je nutná rezervace (do 30. října 2015). Pozvánka a podrobné informace zde.

(vloženo 20. 10. 2015)Vyšla publikace Průvodce duševním vlastnictvím v programu H2020, stáhnout možno zde.

(vloženo 16. 09. 2015)


Evropská Komise zveřejnila předběžné verze Pracovních programů na roky 2016-17, ke stažení zde. Sociální témata jsou obsažena zejména ve WP SC6 Inclusive societies a WP SC7 Secure Societies.

(vloženo 16. 09. 2015)


VŠCHT pořádá seminář Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu, Gender Aspects, který se uskuteční ve středu 23. září 2015 od 15:00 do 17:30 hodin v budově VŠCHT Praha, zasedací místnost rektora, Technická 5, Praha 6 – Dejvice. Pozvánka zde. Registrace nutná.

(vloženo 16. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020 dne 2. 10. 2015. Program semináře a registrace dostupné zde . Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02.09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie dne 24.9.2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02.09. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá workshop pro žadatele o granty ERC ve dnech 16-17.10.2015. Na workshop je třeba se zaregistrovat a poslat materiály dle specifikace v pozvánce do 28.9.2015. Pozvánka ke stažení zde a registrace zde.

(vloženo 20. 08. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá Informační den o grantech ERC (Evropské výzkumné rady), který se bude konat dne 23. září 2015 od 9 h na půdě Akademie věd ČR.

Registrace nutná. Program zde.

(vloženo 11. 08. 2015)


European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení ERC Starting Gratns pro rok 2016. Program je určen pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 10.11.2015

(vloženo 11.8.2015)


Technologické centrum pořádá dne 17. června 2015 seminář na téma Věda se společností a pro společnost programu Horizont 2020. Registrace možná do 15.6.2015. Bližší informace k semináři zde. Prezentace ze semináře zde.

(vloženo 8. 6. 2015)


Technologické centrum pořádá dne 2. června 2015 seminář na téma: Zdraví a Evropa v měnícím se světě programu Horizont 2020. Registrace možná do 31.5.2015. Bližší informace k semináři zde. Zde a zde jsou k dispozici prezentace ze semináře.

(vloženo 27. 05. 2015)


Seminář How to write a competitive proposal for individual fellowships? v programu Marie Curie Sklodowska Action, který se bude konat dne 26.5. v Technologickém centru.   Seminář má dvě části - dopolední  obecný (i pro administrátory) a odpolední pro vědce-řešitele, kteří si budou podávat žádosti a mají již dohodu s konkrétní hostující instituc. Bližší informace zde Prezentace ze semináře zde

(vloženo 22.5.2015)


Byly zveřejněny výsledky výzvy pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2014. Bylo podpořeno 372 projektů v celkové výši 713 mil. euro. Celková úspěšnost činila 15%. ČR byla v této výzvě (oproti dřívějším letům a ve srovnání s některými zeměmi EU-13, např. Maďarskem nebo Polskem) velmi úspěšná - hned 4 ERC granty budou řešeny na institucích v ČR. Řešiteli těchto grantů jsou Petr Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Richard Štefl (Masarykova univerzita), Jan Kuneš (Fyzikální ústav AV ČR) a Josef Urban (ČVUT Praha). ČR tak (od r. 2007, kdy byla vyhlášena 1. ERC výzva) má celkem již 20 ERC grantů (vč. 5, kde je jedním z příjemců grantu). Přehled o ERC grantech, řešených na českých institucích a ERC grantech, řešených Čechy v zahraničí najdete ZDEEvropská komise zveřejnila výzvu v programu MSCA (Marie Sklodowska Curie Action) na Individual Fellowship: European Fellowship EF a Global Fellowship GF.

Účastnit se mohou výzkumní pracovníci s doktorátem nebo alespoň s 4 letými zkušenostmi ve výzkumu. Jejich cílem je podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků formou mezinárodní mobility. Termín pro podání žádostí prostřednictvím Participant Portal je 10.9.2015. Bližší informace ve výzvě zde:

Podrobné informace o výzvě zde

(vloženo 17.3.2015)ERC zveřejnila seznam podpořených vědců ve výzvě ERC Starting Grant 2014. Z České republiky uspěl jeden výzkumník z Univerzity Pardubice v oblasti Physical Science and Engineering. V oblasti Social Science and Humanities nebyl podpořen žádný vědec z České republiky. Seznam podpořených grantů celkem zde , seznam podpořených grantů z oblasti sociálních věd zde a stastistika o udělených projektech zde.

(vloženo 20.2.2015)


European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumníky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let. Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 26.5.2015

(vloženo 20.2.2015)


Ve čtvrtek 26.1.2015 se od 9.30-13h v Technologickém centru AV ČR bude konat seminář Administrativní řízení projektů v H2020-Participant Portal. Registrace na seminář do 23.2.2015.

prezentace ze semináře zde (vloženo 3.2.2015)


Hledáte-li hostitelskou instituci v Německu na postdoktorský pobyt v rámci MSCA (Marie Curie Sklodowska Action), zde je seznam více než 60 německých institucí včetně sociálních věd, které hledají postdoky v rámci individuálních grantů MSCA(Individual Fellowship-2015), termín podání MSCA grantu -IF je 19.9.2015 (vloženo 28.1.2015)Ve čtvrtek 12.února 2015 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 15.1.2015)


V pondělí 15.prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014 zde

Prezentace ze semináře zde

(vloženo 1.12.2014)


Ve čtvrtek 4.prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 21.11. 2014)


V pátek 14.listopadu 2014 se na FF UK ve spolupráci s TC AVČR bude konat seminář European Research Council and the Czech Republic: Horizons for Social Sciences and Humanities.Součástí bude i sdílení zkušeností s držiteli ERC grantů. (vloženo 31.10.2014)

Program a registrace na seminář zdeNově otevřená výzva na ERC Starting Grants- H2020

Program je určen vynikajícím vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015.

Termín pro oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 27.1.2015 (vloženo 31.10.2014)


ERC zveřejnila na svých stránkách databázi projektů, které financuje. U každého projektu je uvedeno jeho jméno, zkratka, jméno hlavního řešitele, název hostující instituce, výše poskytnutého financování, délka projektu a jeho abstrakt. Vyhledávat v databázi lze podle schéma financování, roku vyhlášení výzvy a země hostující instituce. Databázi naleznete zde


Staňte se expertem na posuzování projektů HORIZONT 2020 v Evropské komisi


Vademecum Evropské komise k online podávání projektů HORIZONT 2020


Podpora poradenské firmy (smluvní vztah s Univerzitou Karlovou v Praze) při přípravě projektů - formulář žádosti v prokliku


Technologické centrum AVČR zveřejnilo národní kontaktní osoby nominované pro program HORIZONT 2020


Prezentace ze semináře Horizon 2020 Workshop for English - speaking researchers

Rektorát UK dne 4. června 2014

Horizont 2020 - Changing World

Horizont 2020 - Social Challenges


Prezentace ze semináře Duševní vlastnictví a Otevřený přístup v projektech Horizontu 2020, Praha 15.4.2014


Aktuální výzvy programu HORIZONT 2020


Dne 5. března 2014 se na FSV UK konal seminář k výzvám Zdraví, Evropa ve světě a Bezpečnost programu HORIZONT 2020. Součástí semináře je i názorný postup, jak podávat projekt elektronicky.

VIDEO záznam semináře

Prezentace k semináři


Prezentace ze semináře Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020

Kdy: 11. únor 2014

Kde: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1


První vlna výzev programu Horizont 2020 vyhlášena

Přehled výzev

FSV UK se týkají především výzvy z podkapitoly Societal Challenges - prosím filtrujte v základním přehledu výzev v horní části webu (1. Health, demographic change and wellbeing, 2. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies, 3. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens). Věnujte prosim pozornost termínům podání žádosti v jednotlivých výzvách.


ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014


Zápis ze setkání pracovní skupiny univerzit a ústavů AV ČR která se konala v TC AV ČR dne 27. listopadu 2013. Tématem setkání byl program Horizont 2020 a dofinancování MŠMT


Technologické centrum AVČR informuje o termínech prvních výzev a uzávěrek programu HORIZONT 2020


Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum, Celetná 20 (2. patro, místnost č. 140)

PozvánkaHORIZONT 2020Horizon 2020 je osmý rámcový program Evropské unie na podporu vědy a výzkumu a je hlavním, nástrojem pro financování vědy a výzkumu v Evropské unii. Zastřešuje mnoho programů:

Societal Challenges (nutné zaškrtnout Societal Challenges - open calls)

Akce Marie Sklodowska-Curie

European Research Council ERC aj.


V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím tel.č: 222 112 171 (oddělení vědy FSV UK)


Poskytneme Vám:

• poradenství o Horizon 2020 a možném zapojení do programu

• podporu při tvorbě Vašeho projektového záměru

• podporu při realizaci projektu v Horizon 2020

• zprostředkuje komunikaci v rámci FSV UK, s Evropskou komisí, rektorátem UK, Technologickým centrem AV ČR


Nové výzvy


Marie Curie RISE uzávěrka 5.4.2017

DS- 06-2017 Výzva v oblasti Bezpečnosti uzávěrka 24.4.2017

Marie Curie Individual Fellowship uzávěrka 14.9.2017


Nové výzvy v oblasti Societal Challenge budou otevřeny na podzim 2017
Odkazy


Přehled všech výzev programu HORIZONT 2020


Univerzita Karlova k programu HORIZONT 2020


Evropská komise k programu HORIZONT 2020


Technologické centrum AV k programu HORIZONT 2020


Aktuality- školení, semináře, výzvy


TC AV ČR pořádá dne 25.4. od 9,30-14h seminář Příprava projektů do výzvy Twinning 2017. Bližší informace zde. Registrace nutná.

(vloženo 28.4.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Karlova univerzita a TC AVČR pořádají dne 15.3.2017 na rektorátě Karlovy univerzity konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.


RKO Liberec pořádá ve dnech 10-12.2.2016 v Liberci Praktickou zimní školu projektů pro doktorandy. Více informací zde. Registrace zde. Účast je zdarma.

(vloženo 18.1.2016)


UK pořádá: Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze, ve dnech 23. – 25. února 2016 v budově Karolina. Bližší inforamce zde. Na seminář MSCA IF konající se ve středu 24. února 2016, je nutná registrace do 12.února zde.

(vloženo 18.1.2016)


TC AV ČR pořádá dne 9.2. od 10-13h seminář Administrativní řízení projektů. Bližší informace zde.Registrace nutná.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 10.12.2015 se konal v TC AV ČR seminář Duševní vlastnictví a otevřený přístup v Horizon 2020. Prezentaci ze semináře možno stáhnout zde.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 9.12.2015 se konal v TC AV ČR seminář Finanční aspekty Horizon 2020. Prezentace ze semináře zde.

(vloženo 14.1.2016)


Dne 23.11.2015 se uskutečnil v TC AV ČR informační den k aktuálním výzvám Společenské výzvy 6 a některým dalším příležitostem.Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

(vloženo 1.12.2015)


Dne 12.11.2015 proběhl v TC UK informační den k výzvám Widespread v Horizon 2020 (Twinning, Teaming, ERA chairs aj.). Ve výzvě Twinning podával tým z IKSŽ pod vedením V. Štětky koordinátorský projekt Mediapulse. Za Univerzitu Karlovu se podávalo celkem 5 projektů, ale žádný neuspěl. Projekt Mediapulse byl ohodnocen 13 body těsně pod hranicí přijetí a umístil se tak nejlépe z Univerzity Karlovy. Za ČR bylo přijeto 5 projektů z akademických a výzkumných institucí (CEITEC, VŠCHT, Akademie věd). Prezentace ke stažení zde.

(vloženo 25.11.2015)


Dne 21.10.2015 proběhl na RUK seminář na téma: How to win in Horizon 2020 s přednášejícími z Imperial College of London. Prezentaci ze semináře naleznete zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 20.10. pořádal RUK seminář na téma Open Acess v Horizon 2020. Prezentace ze semináře naleznete zde: nakladatelstvi karolinum.

a na této webové stránce open access in Horizon 2020.

(vloženo 5.11. 2015)


TC AV ČR pořádá Informační den k problematice měst v programu H2020. Akce se uskuteční 18. 11. 2015 od 13h v prostorách TC. Registrace otevřena do 13.11.2015. Program a registrace zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde:

Etika

Bezpečnost

Open Access

Societeal Calls

Science for Society

Hodnocení projektů

(vloženo 5.11. 2015)


TC AV ČR organizuje informační den k výzvám programu H2020 v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation v pracovním programu na léta 2016-2017. Akce se uskuteční 12. 11. 2015 v prostorách TC AV ČR. Představena bude rovněž dosavadní úspěšnost českých subjektů. Registrace otevřena do 10. 11. 2015. Registrace a bližší informace zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 24.9.proběhl seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Sklodowska-Curie. Prezentace ze semináře naleznete zde.

(vloženo 5.11. 2015)


Dne 3. listopadu 2015 se v budově Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, Voroněžská 13, Liberec koná od 10:00 do 13:00 hod. seminář Mobilita v Horizon 2020: Co nabízí Marie Curie do roku 2017? Na seminář je nutná rezervace (do 30. října 2015). Pozvánka a podrobné informace zde.

(vloženo 20. 10. 2015)Vyšla publikace Průvodce duševním vlastnictvím v programu H2020, stáhnout možno zde.

(vloženo 16. 09. 2015)


Evropská Komise zveřejnila předběžné verze Pracovních programů na roky 2016-17, ke stažení zde. Sociální témata jsou obsažena zejména ve WP SC6 Inclusive societies a WP SC7 Secure Societies.

(vloženo 16. 09. 2015)


VŠCHT pořádá seminář Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu, Gender Aspects, který se uskuteční ve středu 23. září 2015 od 15:00 do 17:30 hodin v budově VŠCHT Praha, zasedací místnost rektora, Technická 5, Praha 6 – Dejvice. Pozvánka zde. Registrace nutná.

(vloženo 16. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020 dne 2. 10. 2015. Program semináře a registrace dostupné zde . Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02.09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie dne 24.9.2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02.09. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá workshop pro žadatele o granty ERC ve dnech 16-17.10.2015. Na workshop je třeba se zaregistrovat a poslat materiály dle specifikace v pozvánce do 28.9.2015. Pozvánka ke stažení zde a registrace zde.

(vloženo 20. 08. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá Informační den o grantech ERC (Evropské výzkumné rady), který se bude konat dne 23. září 2015 od 9 h na půdě Akademie věd ČR.

Registrace nutná. Program zde.

(vloženo 11. 08. 2015)


European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení ERC Starting Gratns pro rok 2016. Program je určen pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 10.11.2015

(vloženo 11.8.2015)


Technologické centrum pořádá dne 17. června 2015 seminář na téma Věda se společností a pro společnost programu Horizont 2020. Registrace možná do 15.6.2015. Bližší informace k semináři zde. Prezentace ze semináře zde.

(vloženo 8. 6. 2015)


Technologické centrum pořádá dne 2. června 2015 seminář na téma: Zdraví a Evropa v měnícím se světě programu Horizont 2020. Registrace možná do 31.5.2015. Bližší informace k semináři zde. Zde a zde jsou k dispozici prezentace ze semináře.

(vloženo 27. 05. 2015)


Seminář How to write a competitive proposal for individual fellowships? v programu Marie Curie Sklodowska Action, který se bude konat dne 26.5. v Technologickém centru.   Seminář má dvě části - dopolední  obecný (i pro administrátory) a odpolední pro vědce-řešitele, kteří si budou podávat žádosti a mají již dohodu s konkrétní hostující instituc. Bližší informace zde Prezentace ze semináře zde

(vloženo 22.5.2015)


Byly zveřejněny výsledky výzvy pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2014. Bylo podpořeno 372 projektů v celkové výši 713 mil. euro. Celková úspěšnost činila 15%. ČR byla v této výzvě (oproti dřívějším letům a ve srovnání s některými zeměmi EU-13, např. Maďarskem nebo Polskem) velmi úspěšná - hned 4 ERC granty budou řešeny na institucích v ČR. Řešiteli těchto grantů jsou Petr Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Richard Štefl (Masarykova univerzita), Jan Kuneš (Fyzikální ústav AV ČR) a Josef Urban (ČVUT Praha). ČR tak (od r. 2007, kdy byla vyhlášena 1. ERC výzva) má celkem již 20 ERC grantů (vč. 5, kde je jedním z příjemců grantu). Přehled o ERC grantech, řešených na českých institucích a ERC grantech, řešených Čechy v zahraničí najdete ZDEEvropská komise zveřejnila výzvu v programu MSCA (Marie Sklodowska Curie Action) na Individual Fellowship: European Fellowship EF a Global Fellowship GF.

Účastnit se mohou výzkumní pracovníci s doktorátem nebo alespoň s 4 letými zkušenostmi ve výzkumu. Jejich cílem je podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků formou mezinárodní mobility. Termín pro podání žádostí prostřednictvím Participant Portal je 10.9.2015. Bližší informace ve výzvě zde:

Podrobné informace o výzvě zde

(vloženo 17.3.2015)ERC zveřejnila seznam podpořených vědců ve výzvě ERC Starting Grant 2014. Z České republiky uspěl jeden výzkumník z Univerzity Pardubice v oblasti Physical Science and Engineering. V oblasti Social Science and Humanities nebyl podpořen žádný vědec z České republiky. Seznam podpořených grantů celkem zde , seznam podpořených grantů z oblasti sociálních věd zde a stastistika o udělených projektech zde.

(vloženo 20.2.2015)


European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumníky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let. Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 26.5.2015

(vloženo 20.2.2015)


Ve čtvrtek 26.1.2015 se od 9.30-13h v Technologickém centru AV ČR bude konat seminář Administrativní řízení projektů v H2020-Participant Portal. Registrace na seminář do 23.2.2015.

prezentace ze semináře zde (vloženo 3.2.2015)


Hledáte-li hostitelskou instituci v Německu na postdoktorský pobyt v rámci MSCA (Marie Curie Sklodowska Action), zde je seznam více než 60 německých institucí včetně sociálních věd, které hledají postdoky v rámci individuálních grantů MSCA(Individual Fellowship-2015), termín podání MSCA grantu -IF je 19.9.2015 (vloženo 28.1.2015)Ve čtvrtek 12.února 2015 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 15.1.2015)


V pondělí 15.prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014 zde

Prezentace ze semináře zde

(vloženo 1.12.2014)


Ve čtvrtek 4.prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 21.11. 2014)


V pátek 14.listopadu 2014 se na FF UK ve spolupráci s TC AVČR bude konat seminář European Research Council and the Czech Republic: Horizons for Social Sciences and Humanities.Součástí bude i sdílení zkušeností s držiteli ERC grantů. (vloženo 31.10.2014)

Program a registrace na seminář zdeNově otevřená výzva na ERC Starting Grants- H2020

Program je určen vynikajícím vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015.

Termín pro oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 27.1.2015 (vloženo 31.10.2014)


ERC zveřejnila na svých stránkách databázi projektů, které financuje. U každého projektu je uvedeno jeho jméno, zkratka, jméno hlavního řešitele, název hostující instituce, výše poskytnutého financování, délka projektu a jeho abstrakt. Vyhledávat v databázi lze podle schéma financování, roku vyhlášení výzvy a země hostující instituce. Databázi naleznete zde


Staňte se expertem na posuzování projektů HORIZONT 2020 v Evropské komisi


Vademecum Evropské komise k online podávání projektů HORIZONT 2020


Podpora poradenské firmy (smluvní vztah s Univerzitou Karlovou v Praze) při přípravě projektů - formulář žádosti v prokliku


Technologické centrum AVČR zveřejnilo národní kontaktní osoby nominované pro program HORIZONT 2020


Prezentace ze semináře Horizon 2020 Workshop for English - speaking researchers

Rektorát UK dne 4. června 2014

Horizont 2020 - Changing World

Horizont 2020 - Social Challenges


Prezentace ze semináře Duševní vlastnictví a Otevřený přístup v projektech Horizontu 2020, Praha 15.4.2014


Aktuální výzvy programu HORIZONT 2020


Dne 5. března 2014 se na FSV UK konal seminář k výzvám Zdraví, Evropa ve světě a Bezpečnost programu HORIZONT 2020. Součástí semináře je i názorný postup, jak podávat projekt elektronicky.

VIDEO záznam semináře

Prezentace k semináři


Prezentace ze semináře Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020

Kdy: 11. únor 2014

Kde: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1


První vlna výzev programu Horizont 2020 vyhlášena

Přehled výzev

FSV UK se týkají především výzvy z podkapitoly Societal Challenges - prosím filtrujte v základním přehledu výzev v horní části webu (1. Health, demographic change and wellbeing, 2. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies, 3. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens). Věnujte prosim pozornost termínům podání žádosti v jednotlivých výzvách.


ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014


Zápis ze setkání pracovní skupiny univerzit a ústavů AV ČR která se konala v TC AV ČR dne 27. listopadu 2013. Tématem setkání byl program Horizont 2020 a dofinancování MŠMT


Technologické centrum AVČR informuje o termínech prvních výzev a uzávěrek programu HORIZONT 2020


Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum, Celetná 20 (2. patro, místnost č. 140)

Pozvánka