Zpoplatnění tisku pro studenty
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Informace o zpoplatněném tisku pro studenty


Uživatel odešle dokument k tisknutí na centrální tiskový server. Tam se tisková úloha zařadí do fronty a čeká na pokyn daného uživatele k vytištění. Tento server je vlastně virtuální tiskárna, která je nastavená jako základní tiskárna v každé studentské stanici.


Každý uživatel může pomocí webového rozhraní  editovat své tiskové fronty. Na tiskový virtuální server se přihlásíte zadáním této URL do vašeho internetového prohlížeče: http://tisk.fsv.cuni.cz/index.jsp, přičemž login a password jsou totožné jako při přihlašování do počítače.


K vytištění dokumentů budete potřebovat magnetickou čipovou kartu, na které musíte mít alespoň minimální kredit 2,50 Kč, což je cena za vytištění jedné stránky A4.  Magnetickou čipovou kartu přiložíte k čtecímu zařízení a poté se vám dokument vytiskne, zároveň se odečte příslušná částka z kreditu karty. Uživatel si může libovolně zvolit, z které tiskárny bude tisknout:Budova Hollar - místnost 20 je vybavena  síťovou tiskárnou. V knihovně v hlavní místnosti je nová síťová tiskárna, kopírka RICOH.


Cena tisku stránky A4 v místnostech H20 a H108 je 1,50Kč/A4.

Cena tisku stránky A4 v místnosti s tiskárnou RICOH je 1,50Kč/A4


Budova Opletalova - místnost 016 je vybavena síťovou tiskárnou. V knihovně v místnosti 309 je umístěna nová síťová tiskárna, kopírka RICOH.


Cena tisku stránky A4 v místnosti 016 je 1,50Kč/A4.

Cena tisku stránky A4 v místnosti s tiskárnou RICOH je 1,50Kč/A4


Informace o vydávání průkazů naleznete na stránce http://www.cuni.cz/UK-1444.html, o jejich používání na stránce http://www.cuni.cz/UK-1446.html a informace o výdejním místě na stránce http://www.cuni.cz/UK-1445.html


Dobíjecí místa:

V budově Hollar je dobíjecí místo pro karty v knihovně.

V budově Opletalova je dobíjecí místo pro karty v knihovně místnost 310.

Zpoplatnění tisku pro studenty

Informace o zpoplatněném tisku pro studenty


Uživatel odešle dokument k tisknutí na centrální tiskový server. Tam se tisková úloha zařadí do fronty a čeká na pokyn daného uživatele k vytištění. Tento server je vlastně virtuální tiskárna, která je nastavená jako základní tiskárna v každé studentské stanici.


Každý uživatel může pomocí webového rozhraní  editovat své tiskové fronty. Na tiskový virtuální server se přihlásíte zadáním této URL do vašeho internetového prohlížeče: http://tisk.fsv.cuni.cz/index.jsp, přičemž login a password jsou totožné jako při přihlašování do počítače.


K vytištění dokumentů budete potřebovat magnetickou čipovou kartu, na které musíte mít alespoň minimální kredit 2,50 Kč, což je cena za vytištění jedné stránky A4.  Magnetickou čipovou kartu přiložíte k čtecímu zařízení a poté se vám dokument vytiskne, zároveň se odečte příslušná částka z kreditu karty. Uživatel si může libovolně zvolit, z které tiskárny bude tisknout:Budova Hollar - místnost 20 je vybavena  síťovou tiskárnou. V knihovně v hlavní místnosti je nová síťová tiskárna, kopírka RICOH.


Cena tisku stránky A4 v místnostech H20 a H108 je 1,50Kč/A4.

Cena tisku stránky A4 v místnosti s tiskárnou RICOH je 1,50Kč/A4


Budova Opletalova - místnost 016 je vybavena síťovou tiskárnou. V knihovně v místnosti 309 je umístěna nová síťová tiskárna, kopírka RICOH.


Cena tisku stránky A4 v místnosti 016 je 1,50Kč/A4.

Cena tisku stránky A4 v místnosti s tiskárnou RICOH je 1,50Kč/A4


Informace o vydávání průkazů naleznete na stránce http://www.cuni.cz/UK-1444.html, o jejich používání na stránce http://www.cuni.cz/UK-1446.html a informace o výdejním místě na stránce http://www.cuni.cz/UK-1445.html


Dobíjecí místa:

V budově Hollar je dobíjecí místo pro karty v knihovně.

V budově Opletalova je dobíjecí místo pro karty v knihovně místnost 310.