Převody zůstatků placených projektů
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Věc: Kontrola účtování výnosů (příjmů) placených programů     Na základě kontroly účetnictví provedené daňovou poradkyní v červenci t.r., bylo zjištěno, že u placených studijních pobytů, případně dalších placených programů, neprobíhá správně účtování (výnosů) příjmů, a to především za zimní semestr.


      V souladu se závěry této kontroly bude tedy úhrada za zimní semestr v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví účtována přes časové rozlišení zimního semestru, a to podle počtu dnů, které spadají do jednotlivých po sobě jdoucích let.  Je nutno dodržovat tento zákon, tj. časovou a věcnou souvislost s příjmy vztahujícími se ke dvěma ročním obdobím.


   Z toho důvodu upozorňuji, že nevyčerpané prostředky příslušného roku nebudou u těchto programů převáděny do následujícího roku a budou tvořit hospodářský výsledek fakulty.


25.8.2010
Převody zůstatků placených projektů

Věc: Kontrola účtování výnosů (příjmů) placených programů     Na základě kontroly účetnictví provedené daňovou poradkyní v červenci t.r., bylo zjištěno, že u placených studijních pobytů, případně dalších placených programů, neprobíhá správně účtování (výnosů) příjmů, a to především za zimní semestr.


      V souladu se závěry této kontroly bude tedy úhrada za zimní semestr v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví účtována přes časové rozlišení zimního semestru, a to podle počtu dnů, které spadají do jednotlivých po sobě jdoucích let.  Je nutno dodržovat tento zákon, tj. časovou a věcnou souvislost s příjmy vztahujícími se ke dvěma ročním obdobím.


   Z toho důvodu upozorňuji, že nevyčerpané prostředky příslušného roku nebudou u těchto programů převáděny do následujícího roku a budou tvořit hospodářský výsledek fakulty.


25.8.2010