Archiv pracovních příležitostí
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

2017

2016

2015

2014
Akademický pracovník

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/nice pro katedru sociologie Institutu sociologických studií. Výše úvazku: 0,75.


Administrátor studijního informačního systému


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přijme

koordinátora oddělení zahraničních styků - navazující bakalářské a magisterské programy v angličtině.


Fakulta sociálních věd UK přijme

vrátného/vrátnou na úvazek 5,5 hodin denně.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na poloviční pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici uživatelská podpora


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií (jedná se o akademického pracovníka) na plný pracovní úvazek.


Bylo zveřejněno: MF Dnes 22. 8. 2013


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

vypisuje výběrové řízení na 1 místo  akademického pracovníka na katedře mezinárodních vztahů Institutu politologických studií se specializací na Bezpečnostní studia v rozsahu 0,5 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro lnstitut politologických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici administrátor


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přijme technického pracovníka

pro rozhlasovou a televizní laboratoř Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka (vedoucí kontinuálního sběru dat) pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na kvantitativní výzkum obsahu médií a sociálních sítí (organizace sběru dat a jejich analýza) na 0,3 pracovního úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo vědeckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazek se zaměřením na evropskou sociální politiku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut mezinárodních studií, katedru Německých a rakouských studií na místo akademického pracovníka z oboru politologie se zaměřením na německy mluvící země a střední Evropu na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení 6 míst akademických pracovníků na 0,1 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na garantování oboru marketingové komunikace a PR a rozvoj vědecké a pedagogické činnosti v tomto oboru na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na dvě místa akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na vědeckou práci a výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na plný pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sítě na celý pracovní úvazek.

Vyšlo : MF Dnes 4.4.2013


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, případně videožurnalistiky na celý pracovní úvazek.

Vyšlo : MF Dnes 4.4.2013


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru politologie Institutu politologických studií se specializací na politickou geografii/geopolitiku  v rozsahu 1,0 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut mezinárodních studií, katedru Německých a rakouských studií na místo akademického pracovníka se zaměřením na literární dějiny s důrazem na německy psanou literaturu 20. století na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií na plný pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přijme

na plný pracovní úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vnějších vztahů.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií na celý úvazek.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut mezinárodních studií

přijme pracovníka/pracovnici do sekretariátu na částečný úvazek (minimálně 0,5) jako zástup za mateřskou dovolenou.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finančního managementu a řízení značky na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo vedoucího rozhlasové a televizní laboratoře Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK  na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pracovní pozici vedoucí/vedoucího ekonomického oddělení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (na plný úvazek).


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka na poloviční úvazek pro katedru politologie Institutu politologických studií ve specializaci analýza politických stran, stranických systémů a teorie a praxe volebních systémů.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na 2 místa akademických pracovníků pro katedru mezinárodních vztahů Institutu politologických studií se specializací na Bezpečnostní studia v rozsahu 0,5 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucího/cí katedry západoevropských studií pro Institut mezinárodních studií na plný pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa ředitele Institutu sociologických studií FSV UK.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího katedry veřejné a sociální politiky.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na teorií médií, výzkum médií a psychologii komunikace, případně psychologii médií na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sítě na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, případně videožurnalistiky na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky výběrové řízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku předmětů v oblasti kvalitativní metodologie a sociální politiky.

Výše úvazku: 0,3

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Fakulta sociálních věd UK přijme

na plný úvazek provozního pracovníka. Náplň práce: denní roznos interní pošty mezi budovami fakulty, výpomoc při údržbě budovy, zástup  ve vrátnici  a v podatelně po dobu dovolené nebo nemoci, drobný úklid.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka

pro Institut politologických studií (studijní obor International Economic and Political Studies) na 0,25 úvazek.

Vyšlo:  MF Dnes dne 1. 11. 2012.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na částečný úvazek pro vědeckého pracovníka

na dobu od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2014. Úvazek zahrnuje výzkumnou, publikační a eventuálně i pedagogickou činnost v rámci katedry západoevropských studií IMS UK FSV a projektu TRANSWORLD se zaměřením na evropskou integraci a transatlantické vztahy.

Vyšlo:  MF Dnes dne 1. 11. 2012.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií se zaměřením na výzkum v oblasti demokratického a občanského potenciálu médií (s důrazem na nová média) na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií na 0,4 pracovního úvazkuDěkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na obsazení 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek


FSV UK přijme do Centra informatiky a výpočetní techniky pracovníka na plný pracovní úvazek.Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finančního managementu a řízení značky na poloviční pracovní úvazek.Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucí/vedoucího katedry německých a rakouských studií plný pracovní úvazekDěkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

vedoucí oddělení zahraničních styků Fakulty sociálních věd (na plný úvazek).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut politologických studií na obsazení: 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucího/vedoucí studijního oddělení na plný úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa odborného asistenta v Kabinetu jazykové přípravy FSV UK na výuku angličtiny pro studenty sociologie na 0,5 úvazek


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy přijme pro Institut ekonomických studií

 • koordinátora/ku grantových a rozvojových projektů na 0.5 úvazek

 • administrativního pracovníka/ci do sekretariátu ředitele, úvazek 1,0


Fakulta sociálních věd UK přijme

na plný úvazek pracovníka údržby budovy - domovníka


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, katedru amerických studií na místo:

odborný asistent (poloviční úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost severoamerického regionu


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení:

vedoucího katedry financí a kapitálových trhů


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení:

 • 6 míst akademických pracovníků na 0,1 úvazek

 • vědeckého pracovníka na 0,2 úvazek  - v oblasti ekonomie a financi


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations

Institutu komunikačních studií a žurnalisticky se zaměřením na výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na celý pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vnějších vztahů


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici SPRÁVCE SÍTĚ


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek vedoucího / vedoucí provozně technického oddělení


Fakulta sociálních věd UK přijme pro Institut politologických studií na plný pracovní úvazek administrativního pracovníka/pracovnici

(spojené s funkcí tajemníka/tajemnice institutu).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro katedru politologie Institutu politologických studií na obsazení místa:

 • odborného asistenta se zaměřením na problematiku současných politických systémů a problematiku moderních  dějin na  plný úvazek,

 • odborného asistenta se zaměřením na problematiku politického myšlení na 0,5 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme

do Centra informatiky a výpočetní techniky pracovníka na 0,5 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií FSV UK se zaměřením na politickou geografii (na obecnou problematiku nebo na vybraný světový region)  pro studijní obor Geopolitical Studies na 0,5 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií

na místa třech vědeckých pracovníků, každý na 0,2 úv. na výzkumnou činnost v oblasti ekonomie a financí.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na


Fakulta sociálních věd, UK přijme pracovníka/ci do oddělení vědy


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie   Institutu sociologických studií  na 0,4 úvazek.

 • na místo 1 – 2 akademických pracovníků pro katedru veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií  na výuku předmětů v oblasti sociální politiky, výše úvazku 0,5 – 1.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • odborný asistent se zaměřením na problematiku československého politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu  červenec 2011

 • odborný asistent se zaměřením na problematiku československého a českého politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu červenec 2011.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • odborný asistent (částečný úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost kavkazského regionu,

 • odborný asistent (částečný úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost Balkánu.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • na obsazení 6 míst akademických pracovníků na úvazek 0,1 pro Institut ekonomických studií


 Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • pro Institut sociologických studií, katedru sociologie na místo akademického pracovníka (celý úvazek) na výuku sociální antropologie a sociální konstrukce identit.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

 • vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

akademického pracovníka (asistenta)  na částečný úvazek pro katedru amerických studií Institutu mezinárodních studií se zaměřením na vnější vztahy Spojených států s důrazem na jižní a jihovýchodní Asii zejména po roce 1945

a na řešení této tématiky v rámci výzkumného záměru.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy přijme

 • pracovníka(ci) do mzdové účtárny


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících míst vedoucích kateder:

Institut ekonomických studií

 • vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

 • vedoucí katedry financí a kapitálových trhů

 • vedoucí katedry institucionální ekonomie

 • vedoucí katedry makroekonomie a ekonometrie

 • vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod


Institut komunikačních studií a žurnalistiky

 • vedoucí katedry mediálních studií

 • vedoucí katedry žurnalistiky

 • vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations


Institut mezinárodních studií

 • vedoucí katedry amerických studií

 • vedoucí katedry německých a rakouských studií

 • vedoucí katedry ruských a východoevropských studií

 • vedoucí katedry západoevropských studií

·

Institut politologických studií

 • ·vedoucí katedry politologieInstitut sociologických studií

 • vedoucí katedry sociologie


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

vedoucí/vedoucího Střediska vědeckých informací.


Fakulta sociálních věd UK přijme pro objekt v Opletalově ulici, Praha 1 domovníka

(drobná údržba domu a okolí, např. zámečnické, instalatérské a elektro práce, úklid chodníku, zástup ve vrátnici apod.) na plný pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativní pracovnici/pracovníka na studijní oddělení

(referát doktorského studia a dalších forem vzdělávání) na plný pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativního pracovníka/pracovnici

do Institutu sociologických studií (katedra sociologie)  na 0,6 pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí Kabinetu jazykové přípravy


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího Centra informatiky a výpočetní techniky.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst

ředitel Institutu ekonomických studií,

ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky,

ředitel Institutu mezinárodních studií,

ředitel Institutu politologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky

výběrové řízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku předmětů v oblasti rodinné a sociální politiky


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru německých a rakouských studií na výuku předmětů souvisejících s politickou kulturou a vztahem historie a politiky ve vazbě na německo francouzské vztahy a na řešení této tématiky v rámci výzkumného záměru Institutu mezinárodních studií „Evropský integrační proces a jeho dilemata“


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek

pracovníka/ pracovnici oddělení komunikace a vnějších vztahů


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií na místo akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru makroekonomie a ekonometrie na výuku předmětů „Introductory Econometrics“ a „Econometrics I, II


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení 6 míst akademických pracovníků na plný úvazek pro Institut ekonomických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro Institut sociologických studií

katedru sociologie výběrové řízení  na místo akademického pracovníka (0,2 úvazek)  na výuku předmětů  Management sociologických dat a Analytické metody výzkumu.


Pracoviště CESES FSV UK hledá pracovníka IT na úvazek 0,4


Pracoviště děkanátu Fakulty sociálníh věd UK

hledá pracovníka na provedení archivace materiálu ekonomického oddělení fakulty


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vedoucího rozhlasové a televizní laboratoře pro katedru žurnalistiky


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vědeckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazku


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vědeckého pracovníka pro katedru veřejné a sociální politiky na 0,5 úvazku


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na výuku teorie a praxe marketingu na celý pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucí/vedoucího Střediska vědeckých informací


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií na  místo


Knihovna Fakulty sociálních věd UK

přijme skladníka pro zajišťování výpůjček a práci v depozitářích  na 5 hodin denně


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo: dvou vědeckých pracovníků pro CESES  na 0,5 úv


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií na pozici


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií na pozici


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky ISS výběrové řízení na obsazení


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativního pracovníka/pracovnici

do oddělení zahraničních styků


Fakulta sociálních věd UK přijme

referentku do studijního oddělení (zástup za mateřskou, ev. rodič. dovolenou)


Fakulta sociálních věd UK přijme na poloviční úvazek referentku/referenta


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na 6 míst akademických pracovníků na plný úvazek pro Institut ekonomických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme

referentku do studijního oddělení


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na dvě místa vědeckých pracovníků (vždy 0,5 úvazek) pro výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v EU:


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje

výběrové řízení na obsazení místa ředitele Institutu sociologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,75 úvazek se zaměřením na český a evropský politický extremismus


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka/pracovnici

do pokladny  na plný úvazek  (možnost i zkráceného úvazku).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro

Institut sociologických studií FSV UK výběrové řízení na místo vedoucího katedry veřejné a sociální politiky


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd přijme administrativního pracovníka/pracovnici do oddělení zahraničních styků


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo vědeckého pracovníka (0,5 úvazku)  pro výzkumný záměr


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení 5 míst pedagogických pracovníků Institutu politologických studií v oboru Bezpečnostní studia


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd přijme administrativního pracovníka/pracovnici do oddělení zahraničních styků


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo asistenta/odborného asistenta (částečný úvazek)


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

-pedagoga pro výuku anglického jazyka pro politology na plný úvazek (zástup za rodič. dovolenou)

-pedagoga pro výuku anglického jazyka pro žurnalisty  na 0,5 úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme

mzdovou účetní na plný úvazek


akadem. prac. do Inst. ekonom. studii


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pedag. prac. IES -60% uv. a 20% uv.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místa vědeckých pracovníků (0,5 úvazky)


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek – zaměření politická geografie.


Fakulta sociálních věd UK – Středisko vědeckých informací přijme

knihovníka/ci pro práci s elektronickými informačními zdroji a katalogizaci zahraniční literatury


Fakulta sociálních věd UK přijme

provoz. pracovníka na denní roznášku vnitrofakultní pošty


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka/ci

do odd. vědy na plný úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro katedru

veřejné a sociální politiky  ISS výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/odborného asistenta pro výuku předmětů:


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

k přijetí 2 studentů doktorského studia na místo:


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedagogického pracovníka  na částečný úvazek pro katedru sociologie ISS

na místo pedagogického pracovníka  na částečný úvazek pro katedru evropské  ekonomické integrace a hospodářské politiky IES


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedag. pracovníka (odb. asist.) pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedagogického pracovníka na plný úvazek pro katedru financí a kapitálových trhů IESArchiv pracovních příležitostí

2017

2016

2015

2014
Akademický pracovník

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/nice pro katedru sociologie Institutu sociologických studií. Výše úvazku: 0,75.


Administrátor studijního informačního systému


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přijme

koordinátora oddělení zahraničních styků - navazující bakalářské a magisterské programy v angličtině.


Fakulta sociálních věd UK přijme

vrátného/vrátnou na úvazek 5,5 hodin denně.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na poloviční pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici uživatelská podpora


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií (jedná se o akademického pracovníka) na plný pracovní úvazek.


Bylo zveřejněno: MF Dnes 22. 8. 2013


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

vypisuje výběrové řízení na 1 místo  akademického pracovníka na katedře mezinárodních vztahů Institutu politologických studií se specializací na Bezpečnostní studia v rozsahu 0,5 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro lnstitut politologických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici administrátor


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přijme technického pracovníka

pro rozhlasovou a televizní laboratoř Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka (vedoucí kontinuálního sběru dat) pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na kvantitativní výzkum obsahu médií a sociálních sítí (organizace sběru dat a jejich analýza) na 0,3 pracovního úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo vědeckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazek se zaměřením na evropskou sociální politiku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut mezinárodních studií, katedru Německých a rakouských studií na místo akademického pracovníka z oboru politologie se zaměřením na německy mluvící země a střední Evropu na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení 6 míst akademických pracovníků na 0,1 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na garantování oboru marketingové komunikace a PR a rozvoj vědecké a pedagogické činnosti v tomto oboru na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na dvě místa akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na vědeckou práci a výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na plný pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sítě na celý pracovní úvazek.

Vyšlo : MF Dnes 4.4.2013


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, případně videožurnalistiky na celý pracovní úvazek.

Vyšlo : MF Dnes 4.4.2013


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru politologie Institutu politologických studií se specializací na politickou geografii/geopolitiku  v rozsahu 1,0 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut mezinárodních studií, katedru Německých a rakouských studií na místo akademického pracovníka se zaměřením na literární dějiny s důrazem na německy psanou literaturu 20. století na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií na plný pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přijme

na plný pracovní úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vnějších vztahů.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií na celý úvazek.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut mezinárodních studií

přijme pracovníka/pracovnici do sekretariátu na částečný úvazek (minimálně 0,5) jako zástup za mateřskou dovolenou.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finančního managementu a řízení značky na poloviční pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo vedoucího rozhlasové a televizní laboratoře Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK  na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pracovní pozici vedoucí/vedoucího ekonomického oddělení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (na plný úvazek).


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka na poloviční úvazek pro katedru politologie Institutu politologických studií ve specializaci analýza politických stran, stranických systémů a teorie a praxe volebních systémů.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na 2 místa akademických pracovníků pro katedru mezinárodních vztahů Institutu politologických studií se specializací na Bezpečnostní studia v rozsahu 0,5 úvazku.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucího/cí katedry západoevropských studií pro Institut mezinárodních studií na plný pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa ředitele Institutu sociologických studií FSV UK.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího katedry veřejné a sociální politiky.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na teorií médií, výzkum médií a psychologii komunikace, případně psychologii médií na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sítě na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení  pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zaměřením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, případně videožurnalistiky na celý pracovní úvazek.

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky výběrové řízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku předmětů v oblasti kvalitativní metodologie a sociální politiky.

Výše úvazku: 0,3

Vyjde : MF Dnes  15. 11. 2012


Fakulta sociálních věd UK přijme

na plný úvazek provozního pracovníka. Náplň práce: denní roznos interní pošty mezi budovami fakulty, výpomoc při údržbě budovy, zástup  ve vrátnici  a v podatelně po dobu dovolené nebo nemoci, drobný úklid.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka

pro Institut politologických studií (studijní obor International Economic and Political Studies) na 0,25 úvazek.

Vyšlo:  MF Dnes dne 1. 11. 2012.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na částečný úvazek pro vědeckého pracovníka

na dobu od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2014. Úvazek zahrnuje výzkumnou, publikační a eventuálně i pedagogickou činnost v rámci katedry západoevropských studií IMS UK FSV a projektu TRANSWORLD se zaměřením na evropskou integraci a transatlantické vztahy.

Vyšlo:  MF Dnes dne 1. 11. 2012.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií se zaměřením na výzkum v oblasti demokratického a občanského potenciálu médií (s důrazem na nová média) na celý pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií na 0,4 pracovního úvazkuDěkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky na obsazení 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek


FSV UK přijme do Centra informatiky a výpočetní techniky pracovníka na plný pracovní úvazek.Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky

na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zaměřením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finančního managementu a řízení značky na poloviční pracovní úvazek.Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucí/vedoucího katedry německých a rakouských studií plný pracovní úvazekDěkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

vedoucí oddělení zahraničních styků Fakulty sociálních věd (na plný úvazek).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut politologických studií na obsazení: 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucího/vedoucí studijního oddělení na plný úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa odborného asistenta v Kabinetu jazykové přípravy FSV UK na výuku angličtiny pro studenty sociologie na 0,5 úvazek


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy přijme pro Institut ekonomických studií

 • koordinátora/ku grantových a rozvojových projektů na 0.5 úvazek

 • administrativního pracovníka/ci do sekretariátu ředitele, úvazek 1,0


Fakulta sociálních věd UK přijme

na plný úvazek pracovníka údržby budovy - domovníka


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, katedru amerických studií na místo:

odborný asistent (poloviční úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost severoamerického regionu


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení:

vedoucího katedry financí a kapitálových trhů


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií (IES, http://ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení:

 • 6 míst akademických pracovníků na 0,1 úvazek

 • vědeckého pracovníka na 0,2 úvazek  - v oblasti ekonomie a financi


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations

Institutu komunikačních studií a žurnalisticky se zaměřením na výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na celý pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vnějších vztahů


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka na pozici SPRÁVCE SÍTĚ


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek vedoucího / vedoucí provozně technického oddělení


Fakulta sociálních věd UK přijme pro Institut politologických studií na plný pracovní úvazek administrativního pracovníka/pracovnici

(spojené s funkcí tajemníka/tajemnice institutu).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro katedru politologie Institutu politologických studií na obsazení místa:

 • odborného asistenta se zaměřením na problematiku současných politických systémů a problematiku moderních  dějin na  plný úvazek,

 • odborného asistenta se zaměřením na problematiku politického myšlení na 0,5 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme

do Centra informatiky a výpočetní techniky pracovníka na 0,5 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií FSV UK se zaměřením na politickou geografii (na obecnou problematiku nebo na vybraný světový region)  pro studijní obor Geopolitical Studies na 0,5 úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií

na místa třech vědeckých pracovníků, každý na 0,2 úv. na výzkumnou činnost v oblasti ekonomie a financí.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na


Fakulta sociálních věd, UK přijme pracovníka/ci do oddělení vědy


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie   Institutu sociologických studií  na 0,4 úvazek.

 • na místo 1 – 2 akademických pracovníků pro katedru veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií  na výuku předmětů v oblasti sociální politiky, výše úvazku 0,5 – 1.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • odborný asistent se zaměřením na problematiku československého politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu  červenec 2011

 • odborný asistent se zaměřením na problematiku československého a českého politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu červenec 2011.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • odborný asistent (částečný úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost kavkazského regionu,

 • odborný asistent (částečný úvazek) se zaměřením na moderní dějiny a současnost Balkánu.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • na obsazení 6 míst akademických pracovníků na úvazek 0,1 pro Institut ekonomických studií


 Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

 • pro Institut sociologických studií, katedru sociologie na místo akademického pracovníka (celý úvazek) na výuku sociální antropologie a sociální konstrukce identit.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

 • vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

akademického pracovníka (asistenta)  na částečný úvazek pro katedru amerických studií Institutu mezinárodních studií se zaměřením na vnější vztahy Spojených států s důrazem na jižní a jihovýchodní Asii zejména po roce 1945

a na řešení této tématiky v rámci výzkumného záměru.


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy přijme

 • pracovníka(ci) do mzdové účtárny


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících míst vedoucích kateder:

Institut ekonomických studií

 • vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

 • vedoucí katedry financí a kapitálových trhů

 • vedoucí katedry institucionální ekonomie

 • vedoucí katedry makroekonomie a ekonometrie

 • vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod


Institut komunikačních studií a žurnalistiky

 • vedoucí katedry mediálních studií

 • vedoucí katedry žurnalistiky

 • vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations


Institut mezinárodních studií

 • vedoucí katedry amerických studií

 • vedoucí katedry německých a rakouských studií

 • vedoucí katedry ruských a východoevropských studií

 • vedoucí katedry západoevropských studií

·

Institut politologických studií

 • ·vedoucí katedry politologieInstitut sociologických studií

 • vedoucí katedry sociologie


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

vedoucí/vedoucího Střediska vědeckých informací.


Fakulta sociálních věd UK přijme pro objekt v Opletalově ulici, Praha 1 domovníka

(drobná údržba domu a okolí, např. zámečnické, instalatérské a elektro práce, úklid chodníku, zástup ve vrátnici apod.) na plný pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativní pracovnici/pracovníka na studijní oddělení

(referát doktorského studia a dalších forem vzdělávání) na plný pracovní úvazek.


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativního pracovníka/pracovnici

do Institutu sociologických studií (katedra sociologie)  na 0,6 pracovní úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí Kabinetu jazykové přípravy


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího Centra informatiky a výpočetní techniky.


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst

ředitel Institutu ekonomických studií,

ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky,

ředitel Institutu mezinárodních studií,

ředitel Institutu politologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky

výběrové řízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku předmětů v oblasti rodinné a sociální politiky


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru německých a rakouských studií na výuku předmětů souvisejících s politickou kulturou a vztahem historie a politiky ve vazbě na německo francouzské vztahy a na řešení této tématiky v rámci výzkumného záměru Institutu mezinárodních studií „Evropský integrační proces a jeho dilemata“


Fakulta sociálních věd UK přijme na plný úvazek

pracovníka/ pracovnici oddělení komunikace a vnějších vztahů


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií na místo akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru makroekonomie a ekonometrie na výuku předmětů „Introductory Econometrics“ a „Econometrics I, II


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení 6 míst akademických pracovníků na plný úvazek pro Institut ekonomických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro Institut sociologických studií

katedru sociologie výběrové řízení  na místo akademického pracovníka (0,2 úvazek)  na výuku předmětů  Management sociologických dat a Analytické metody výzkumu.


Pracoviště CESES FSV UK hledá pracovníka IT na úvazek 0,4


Pracoviště děkanátu Fakulty sociálníh věd UK

hledá pracovníka na provedení archivace materiálu ekonomického oddělení fakulty


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vedoucího rozhlasové a televizní laboratoře pro katedru žurnalistiky


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vědeckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazku


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

vědeckého pracovníka pro katedru veřejné a sociální politiky na 0,5 úvazku


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se zaměřením na výuku teorie a praxe marketingu na celý pracovní úvazek


Fakulta sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucí/vedoucího Střediska vědeckých informací


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pro Institut ekonomických studií na  místo


Knihovna Fakulty sociálních věd UK

přijme skladníka pro zajišťování výpůjček a práci v depozitářích  na 5 hodin denně


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo: dvou vědeckých pracovníků pro CESES  na 0,5 úv


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií na pozici


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje výběrové řízení pro Institut ekonomických studií na pozici


Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze

vypisuje pro katedru veřejné a sociální politiky ISS výběrové řízení na obsazení


Fakulta sociálních věd UK přijme administrativního pracovníka/pracovnici

do oddělení zahraničních styků


Fakulta sociálních věd UK přijme

referentku do studijního oddělení (zástup za mateřskou, ev. rodič. dovolenou)


Fakulta sociálních věd UK přijme na poloviční úvazek referentku/referenta


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na 6 míst akademických pracovníků na plný úvazek pro Institut ekonomických studií


Fakulta sociálních věd UK přijme

referentku do studijního oddělení


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na dvě místa vědeckých pracovníků (vždy 0,5 úvazek) pro výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v EU:


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje

výběrové řízení na obsazení místa ředitele Institutu sociologických studií


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,75 úvazek se zaměřením na český a evropský politický extremismus


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka/pracovnici

do pokladny  na plný úvazek  (možnost i zkráceného úvazku).


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro

Institut sociologických studií FSV UK výběrové řízení na místo vedoucího katedry veřejné a sociální politiky


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd přijme administrativního pracovníka/pracovnici do oddělení zahraničních styků


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo vědeckého pracovníka (0,5 úvazku)  pro výzkumný záměr


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na obsazení 5 míst pedagogických pracovníků Institutu politologických studií v oboru Bezpečnostní studia


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd přijme administrativního pracovníka/pracovnici do oddělení zahraničních styků


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo asistenta/odborného asistenta (částečný úvazek)


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení na místo

-pedagoga pro výuku anglického jazyka pro politology na plný úvazek (zástup za rodič. dovolenou)

-pedagoga pro výuku anglického jazyka pro žurnalisty  na 0,5 úvazek


Fakulta sociálních věd UK přijme

mzdovou účetní na plný úvazek


akadem. prac. do Inst. ekonom. studii


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

pedag. prac. IES -60% uv. a 20% uv.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místa vědeckých pracovníků (0,5 úvazky)


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek – zaměření politická geografie.


Fakulta sociálních věd UK – Středisko vědeckých informací přijme

knihovníka/ci pro práci s elektronickými informačními zdroji a katalogizaci zahraniční literatury


Fakulta sociálních věd UK přijme

provoz. pracovníka na denní roznášku vnitrofakultní pošty


Fakulta sociálních věd UK přijme pracovníka/ci

do odd. vědy na plný úvazek.


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje pro katedru

veřejné a sociální politiky  ISS výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/odborného asistenta pro výuku předmětů:


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

k přijetí 2 studentů doktorského studia na místo:


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedagogického pracovníka  na částečný úvazek pro katedru sociologie ISS

na místo pedagogického pracovníka  na částečný úvazek pro katedru evropské  ekonomické integrace a hospodářské politiky IES


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedag. pracovníka (odb. asist.) pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek


Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení

na místo pedagogického pracovníka na plný úvazek pro katedru financí a kapitálových trhů IES