Opatření děkana č. 6/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 6/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 6/2008


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009

dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2008

V Praze dne 9.3.2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyStanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009.


S účinností od 1.10.2008 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2008/2009 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 9.500 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst.3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce:


  • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský studijní obor Economics 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor East European Studies 3.900 EUR/semestr ( resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr (§58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 4. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2009/2010 (§ 58 odst.1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ 350 Kč.Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 208, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
                                                                                  prof. RNDr.Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                               děkan


Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 6/2008

Opatření děkana č. 6/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 6/2008


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009

dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2008

V Praze dne 9.3.2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyStanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009.


S účinností od 1.10.2008 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2008/2009 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 9.500 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst.3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce:


  • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský studijní obor Economics 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor East European Studies 3.900 EUR/semestr ( resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr (§58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 4. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2009/2010 (§ 58 odst.1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ 350 Kč.Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 208, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
                                                                                  prof. RNDr.Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                               děkan


Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení